Directeur RKBS De Bosbouwers

richtinggevend | verbindend | onderwijskundig leider

De functie in het kort

Op RKBS De Bosbouwers zoomt u in op de onderwijskundige koers. Vanuit een duidelijke eigen visie expliciteert u de koers van de school en geeft deze een vernieuwend karakter. U implementeert actuele onderwijskundige ontwikkelingen en benut de uitkomsten van de interne audit. U zorgt ervoor dat ontwikkelingen in gang worden gezet, worden afgehecht én geborgd. Tegelijk bouwt u verder op de sterke identiteit van de school; De Bosbouwers staat bekend als een bruisende school. Met behoud van elementen uit de bestaande cultuur zet u in op het versterken van het leren van elkaar, het delen van expertise en ervaringen en eigenaarschap. Gezamenlijk met het team, ouders en leerlingen geeft u de school een frisse look.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs.
 • Meerjarige leidinggevende ervaring in het primair onderwijs.
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van onderwijskundige vernieuwing.
 • Het onderschrijven en kunnen uitdragen van de katholieke identiteit van de school.

Informatie over de organisatie

De Bosbouwers is een bruisende middelgrote school in Hoofddorp. De school telt ongeveer 300 leerlingen en 28 medewerkers. Het team wordt gekenmerkt door een grote mate van collegialiteit. De school heeft een hoofdgebouw met twaalf lokalen en een dependance met vier lokalen. De dependance ligt op een kleine vijftig meter afstand van het hoofdgebouw. Het is een aantrekkelijke school voor leerlingen uit de omliggende wijken.
 
De school heeft een goede naam, er heerst een prettige sfeer en ouders zijn betrokken bij de school. Het onderwijs kenmerkt zich door het werken met heldere leerdoelen en succescriteria. Daarnaast wordt in de gehele school gewerkt met het expliciete directe instructiemodel. Leerlingen leren te werken met uitgestelde aandacht en samenwerkingsvormen. Voor het samenwerken worden coöperatieve werkvormen ingezet. Er wordt gewerkt vanuit de visie “Met plezier van en aan elkaar leren”.
 
De school ligt in de wijk Overbos. Het is de enige katholieke basisschool in deze wijk en is gelegen op een scholeneiland. Op het scholeneiland zijn twee gymzalen, een peuterspeelzaal, een openbare basisschool en een school voor speciaal onderwijs, kinderopvang en een wijkcentrum gehuisvest.
 
De Bosbouwers maakt samen met 17 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Meer Primair. De scholen van Meer Primair zijn gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is een relatief grote werkgever met 530 medewerkers, die onderwijs verzorgt voor ruim 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer. Eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Stichting Meer Primair; de scholen vormen weliswaar één organisatie, maar zij kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren.
 
Het bestuur van Stichting Meer Primair wordt gevormd door een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk en hebben de algemene leiding over hun school. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning op gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie en uitvoering kwaliteitszorg.
 
Voor meer algemene informatie over de school en de stichting verwijzen wij u naar:
Website De Bosbouwers
Website Meer Primair
 

Competenties en vaardigheden

 • U bouwt voortvarend verder aan de schoolontwikkeling en stuurt op het onderwijskundig gedrag en autonomie van de collega’s.
 • U bent een vernieuwer, met aandacht voor het bestaande zet u ontwikkelingen in gang en zorgt voor borging.
 • U werkt gestructureerd en communiceert open en transparant naar alle betrokkenen.
 • U bent een verbindend leider, u creëert draagvlak voor een gezamenlijke koers.
 • U hebt een directe manier van aanspreken en formuleert duidelijke verwachtingen.
 • U hebt aandacht voor de onderwijskundige profilering van de school naar ouders en andere stakeholders.
 • U heeft een positieve houding en bent zichtbaar en toegankelijk voor teamleden, leerlingen en ouders.
 • U bent een authentiek leider die zich kwetsbaar kan opstellen.

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

DB CAO-PO (€ 2.999,00 – € 4.791,00)

Wat bieden wij?

Stichting Meer Primair biedt:

 • een school met een goede naam en een warme betrokken sfeer;
 • een ervaren, hecht en gedreven team;
 • een ruim opgezet gebouw op een scholeneiland;
 • een betrokken MR en meedenkende ouders;
 • ruimte voor eigen beleid van de directeur om zich binnen de bestuurlijke beleidskaders te profileren;
 • werk vanuit de katholieke normen en waarden;
 • een sterke centrale ondersteuning en intercollegiaal overleg met andere directeuren;
 • een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Meer Primair bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 25 maart 2019 om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 29 maart op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 4 en 10 april bij Meer Primair, Burgemeester Pabstlaan 10 in Hoofddorp.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Meer Primair

Ingangsdatum

01-08-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.