Directeur Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

verbinder | onderwijshart | bestuurlijk sensitief

De functie in het kort

De directeur is belast met de beleids- en strategieontwikkeling van het samenwerkingsverband, het integraal management ervan, het voeren van het ambtelijk secretariaat van het bestuur en met belangenbehartiging, overleg en communicatie. Het bestuur vervult de taak van intern toezichthouder. Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter van buiten. Via een managementstatuut is verhelderd welke uitvoerende bestuurlijke taken zijn gemandateerd aan de directeur van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft 70 medewerkers in dienst waarvan ongeveer de helft werkt in de vo-scholen om de expertise te versterken. Vijfentwintig medewerkers werken als docent op het OPDC/Rebound (Flex College), tien medewerkers houden zich bezig met de verdere ontwikkeling en uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan. De directeur is ook verantwoordelijk voor de aansturing van deze organisatie.

Wat vragen wij?

 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de opdracht van het samenwerkingsverband.
 • Visie op en brede en gespecialiseerde kennis van onderwijs en zorg.
 • Kennis van en inzicht in de organisatie, verhoudingen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdzorg.
 • Visie op innovatie en technologie in het onderwijs.
 • Affiniteit met bedrijfsvoering.

Informatie over de organisatie

Het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. bestaat uit 14 schoolbesturen in het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs. Het gaat hierbij om 47 schoollocaties waarin alle vormen van voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs zijn vertegenwoordigd. Er wordt onderwijs verzorgd voor in totaal 29.000 leerlingen. Alle 14 schoolbesturen zijn met een lid vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. Het samenwerkingsverband is belast met een aantal wettelijke taken zoals het op- en vaststellen van het ondersteuningsplan voor passend onderwijs in de regio, de beoordeling toelating in het VSO en de verantwoording van de werkzaamheden in een jaarverslag en een jaarrekening. Het samenwerkingsverband houdt zich bezig met het realiseren van een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen, het realiseren van een ononderbroken ontwikkelingsproces voor de leerlingen in de regio. Het Flex College is het gezamenlijke vangnet voor alle scholen die behoren tot het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. Door dit vangnet wordt het voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk voorkomen. De regio bestaat uit 15 gemeenten in drie provincies: Bergen (L.), Berg en Dal, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Gennep, Grave, Heumen, Mill en Sint Hubert, Mook en Middelaar, Nijmegen, Sint Anthonis, West Maas en Waal en Wijchen.
 
Voor meer informatie zie: https://samenwerkingsverbandvo.nl/.   

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • is vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van draagvlak voor beleid;
 • heeft gezag, stelt zich onafhankelijk op, is gericht op verbinden en is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • heeft een sterk ontwikkeld politiek-bestuurlijke antenne;
 • heeft senioriteit met bewezen managementkwaliteiten en kan op creatieve en transparante  wijze leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving;
 • heeft uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden waaronder overleg- en onderhandelingsvaardigheden;
 • is intrinsiek gemotiveerd om kansen te creëren voor jeugdigen in de regio;
 • is dienstbaar ingesteld;
 • is in staat een goede relatie met de stakeholders op alle niveaus te onderhouden.

Fte

1,0 fte

Schaal

Conform cao VO naar zwaarte van de functie en ervaring van de kandidaat.

Wat bieden wij?

Het samenwerkingsverband biedt:

 • Een boeiend en snel veranderend speelveld.
 • Een omvangrijke regio, krachtige spelers met onderwijs van goede kwaliteit.
 • Partners die samenwerking hoog in het vaandel hebben staan.
 • Een financieel gezonde organisatie.
 • Gemotiveerde medewerkers en een goed functionerend stafbureau.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 27 mei 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 3 juni a.s. op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 11 juni a.s. te Nijmegen.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van der Horst, senior consultant, via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Ingangsdatum

01-10-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.