Directeur Samenwerkingsverband ZOUT (0,8-1,0 fte)

Op weg naar inclusief denken!

De functie in het kort

Als directeur van het samenwerkingsverband weet u alle betrokkenen te stimuleren om op een professionele wijze invulling te geven aan de visie en de ambitie van het samenwerkingsverband. Door te netwerken en organisaties en mensen te verbinden ontstaat er samenwerking, waarin de inhoudelijke dialoog gezocht wordt met als doel: zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de reguliere basisschool in hun eigen buurt. Regulier waar het kan en speciaal waar het (nog) moet.
 
Met een gezonde balans tussen zakelijkheid en menselijkheid geeft u inhoud en vorm aan de volgende speerpunten:

 • Het doorontwikkelen van de organisatie ‘van goed naar beter’ door o.a.
  • Meer aandacht voor vroegtijdige signalering;
  • Meer inclusief regulier onderwijs waardoor verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening een uitzondering is;
  • Kortdurende- en langdurige ondersteuning sluit aan bij de ondersteuningsstructuur van de scholen, de vraag van leerkrachten en ouders.
 • De ambitie van het SWV te vertalen naar een nieuw ondersteuningsplan met concrete doelen, waarbij de focus verlegd wordt van segmentering naar meer inclusief denken.
 • In samenwerking met de aangesloten scholen de doelen vertalen naar concreet handelen.
 • In samenwerking met in- en externe partijen samenhangend beleid ontwikkelen voor onderwijs-zorgarrangementen.

De directeur wordt ondersteund door een secretarieel medewerker en externe partijen zoals een administratiekantoor en een financieel medewerker/controller. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van het samenwerkingsverband over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband.

Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Enkele jaren leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring binnen een complexe (onderwijs)organisatie;
 • Aantoonbare kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebeid van passend onderwijs;
 • Is op de hoogte van de huidige (lokale en landelijke) maatschappelijke- en politieke ontwikkelingen;
 • Kennis van alle relevante beleidsterreinen en het vermogen zich snel nieuwe kennis en inzichten eigen te maken.

Bedrijfsinformatie

Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht (SWV ZOUT) is een samenvoeging van drie samenwerkingsverbanden WSNS die al nauw met elkaar samenwerkten. In het samenwerkingsverband werken 32 schoolbesturen, 87 scholen voor primair(speciaal)onderwijs en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen aan Passend Onderwijs. De aangesloten scholen werken met elkaar samen om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijsbehoeftes van alle leerlingen. Om hun ambities te realiseren werken de scholen samen met het voortgezet onderwijs en de jeugdhulp. SWV ZOUT werkt met een school ondersteunings- en adviesteam (SOT). Dit is een vast orgaan binnen het samenwerkingsverband dat scholen helpt bij het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.
 
Binnen het samenwerkingsverband zijn directie en bestuur gescheiden functies. De directeur van samenwerkingsverband ZOUT is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het bestuur bestaat uit vier leden en een onafhankelijke voorzitter. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft een toezichthoudende rol. De ALV bestaat uit een vertegenwoordiging van alle 32 schoolbesturen.
 
Vanaf de start in augustus 2014 is in eerste instantie gewerkt aan het inrichten van de organisatie, zoals bijvoorbeeld procedures en beleidsdocumenten, en de totstandkoming van het ondersteuningsplan 2014-2018. In maart 2017 is een eerste balans opgemaakt, waarin men concludeert dat bijv. de toelaatbaarheidsprocedures verlopen volgens afspraak, de toeleiding naar het SBO of SO met minder bureaucratie verloopt, de deelnamepercentages SBO/SO onder de landelijke norm liggen en licht dalend zijn. Maar ook dat de samenwerking met jeugdhulp langzaam en soms moeizaam op gang komt, de interventies vanuit het schoolondersteuningsteam vooral curatief en kortdurend zijn en er frictie ontstaat tussen kortdurende en langdurige ondersteuning.
 
De tussenbalans geeft bouwstenen voor het nieuw op te stellen ondersteuningsplan 2019-2023, waarbij de ambitie van de schoolbesturen is vertaald naar een nieuwe koers: “De gezamenlijke schoolbesturen ontwikkelen op inclusie gericht beleid en streven naar meer inclusief onderwijs. In de realisatie hiervan zijn scholen de spil. SWV ZOUT draagt zorg voor de expertise die voor de scholen noodzakelijk is en geeft ruimte aan top-down en bottom-up initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de ambitie.
 
Hierbij wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: samen, betrokken, eigenaarschap, transparant, oplossingsgericht en professioneel.
 
Voor meer informatie zie www.swvzout.nl.

Competenties en vaardigheden

De directeur:

 • Is een verbinder bij uitstek: is in staat om op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden;
 • Is koersvast en gericht op ontwikkeling en resultaat vanuit een faciliterende rol;
 • Creëert draagvlak, maar is ook daadkrachtig en besluitvaardig en durft grenzen te stellen;
 • Beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Is energiek en bevlogen, betrokken bij alle geledingen en heeft passie voor (passend)onderwijs;
 • Is zichtbaar en vertrouwenwekkend;
 • Heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen, vanuit een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen;
 • Heeft lef, is ondernemend, innovatief en oplossingsgericht, (h)erkent kwaliteiten en verschillen, ziet kansen en weet deze te benutten;
 • Is analytisch sterk is en weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Fte

0,8-1,0 fte

Schaal

Passend bij de functie en afhankelijk van ervaring en achtergrond.

Wat bieden wij?

Samenwerkingsverband ZOUT biedt:
•    Een uitdagende baan voor 0,8 – 1,0 fte;
•    Een ondersteunend bestuur dat gericht is op kansen;
•    Een betrokken OPR.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Samenwerkingsverband ZOUT bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 18 september 2017 voor 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.
 
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 26 en 27 september 2017 de gesprekken met de commissie vinden plaats op 3 en 23 oktober. Een Management Drives test maakt onderdeel uit van de procedure. Dit betreft het invullen van een online vragenlijst en een profielgesprek op woensdag 11 of donderdag 12 oktober voor kandidaten die uitgenodigd worden voor een tweede gesprek met de benoemingsadviescommissie.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

Samenwerkingsverband ZOUT

Ingangsdatum

01-01-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.