Directeur SBO Het Mozaïek

Bent u de directeur met onderwijskundige scherpte die samen met ons gaat bouwen aan onze toekomst?

De functie in het kort

Als directeur van SBO Het Mozaïek weet u teamleden te inspireren om samen het beste onderwijs te verzorgen aan alle kinderen. U heeft aandacht voor de extra behoeften van onze leerlingen en u bent in staat een rustige omgeving en een veilige sfeer op school te creëren. Met een enthousiast en bevlogen team werkt u dagelijks aan de implementatie en borging van de in gang gezette ontwikkelingen en vernieuwingen en weet deze te koppelen aan een breed gedragen visie op onderwijs. Daarbij weet u de diverse rollen binnen het team helder te onderscheiden en gebruik te maken van de expertise en de kwaliteiten van de individuele teamleden. U bent ondernemend, proactief en in staat de positie van de school in Den Haag goed te behartigen. Een goede communicatie met ouders en andere betrokkenen is voor u vanzelfsprekend. Op bovenschools niveau draagt u op een constructieve wijze bij aan de beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken en bent u een sparringpartner voor collega’s, het bestuur en het samenwerkingsverband.

Wat vragen wij?

Onze toekomstige directeur:

 • Beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding;
 • Is geregistreerd in het schoolleidersregister PO;
 • Heeft enige jaren leidinggevende ervaring binnen (bij voorkeur) het speciaal basis onderwijs;
 • Is bekend met de doelgroep van het SBO;
 • Heeft ervaring en kennis van financieel- personeelsbeleid;
 • Past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de vier kernwaarden: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.

Binnen SCOH is het beleid dat directeuren bereid zijn tot interne mobiliteit. Dat wil zeggen dat zij de bereidheid hebben om, na een periode van ongeveer 5 jaar, op verzoek van het College van Bestuur, de functie van directeur op een andere SCOH-school te aanvaarden.

Bedrijfsinformatie

SBO Het Mozaïek is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Statenkwartier in Den Haag. De school is gehuisvest in een prachtig oud schoolgebouw en plannen om te moderniseren zijn reeds in gang gezet. Het Mozaïek is dit schooljaar gestart met 95 leerlingen en is inmiddels gegroeid naar 106 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Sinds 3,5 jaar biedt de school ook onderwijs aan leerlingen in de kleuterleeftijd. SBO Het Mozaïek maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH. 

SBO Het Mozaïek is onderdeel van SCOH. Samen vormen 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal(basis)onderwijs, 1 school voor praktijkonderwijs en 22 peuterspeelzalen een moderne en betrokken onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Pijnacker. Onder het bestuur vallen ook een stafbureau en een servicebureau. Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. SCOH biedt nieuwe directieleden goede begeleidingsmogelijkheden aan.

Voor meer informatie over de school verwijzen wij u naar de website Het Mozaiek en over de Stichting verwijzen wij u naar de website van SCOH.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale directeur:

 • Is een onderwijskundig leider en is vaardig in het stimuleren van eigenaarschap ten aanzien van onderwijsinhoudelijke ontwikkeling;
 • Is in staat om samen met het team de huidige onderwijskundige visie (stip op de horizon) te herijken en te koppelen aan reeds ingezette ontwikkelingen;
 • Stuurt op een professionele cultuur door rollen in het team te verhelderen en daar verwachtingen aan te verbinden;
 • Is in staat teamleden ruimte te geven om het beste uit zichzelf en de kinderen te halen, coacht, begeleidt en stuurt vanuit inhoud en gezag;
 • Is betrokken, benaderbaar (‘een mensenmens’) en zichtbaar voor kinderen, ouders en teamleden;
 • Is communicatief sterk en proactief richting alle direct betrokkenen;
 • Ziet mogelijkheden voor profilering, kennisdeling en samenwerken met omringende basisscholen;
 • Is flexibel en stelt het belang van het kind en zijn ontwikkeling centraal.

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

DB CAO-PO

Wat bieden wij?

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) biedt:

 • Een boeiende en uitdagende baan, gewaardeerd in salarisschaal DB;
 • Een hecht team van bevlogen medewerkers (hard werken, laag ziekteverzuim, met pit);
 • Een school met een prettig sociaal/pedagogisch klimaat;
 • Leiding geven aan de vormgeving en verbouwing van de school;
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling vanuit SCOH.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt SCOH bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 5 maart 2018 om 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 8 en 9 maart 2018 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De eerste en tweede ronde gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 13 en 19 maart 2018 op SBO Het Mozaïek, Van den Eyndestraat 24 te Den Haag. Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.
 

Organisatienaam

SCOH

Ingangsdatum

01-06-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.