Directeur SWV PO Duin- en Bollenstreek

De functie

Het bestuur van SWV PO Duin- en Bollenstreek zoekt per 1 mei 2021 een nieuwe directeur.
Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij het passend onderwijs in de Duin- en Bollenstreek duurzaam doorontwikkelt en goed positioneert naar een hoger plan. U bouwt voort op de ingeslagen weg door onze diensten te verbreden, te verdiepen en te versterken en u kijkt niet weg voor de uitdagingen in het onderwijs om het voor alle leerlingen ‘echt passend te maken’. U staat open voor ‘out of the box’ innovaties en u levert een directe bijdrage aan de (strategische) beleidsontwikkeling van het samenwerkingsverband.

U vertegenwoordigt het samenwerkingsverband binnen het gegeven mandaat, geeft leiding en sturing aan de organisatie en u onderhoudt de eigen professionaliteit. U bereidt het te voeren beleid voor in nauw overleg met de ondersteuningsplanraad (OPR), die bestaat uit leden van medezeggenschapsraden van de aangesloten schoolbesturen en met het bestuur zelf, waarin de scholen vertegenwoordigd zijn. Het samenwerkingsverband is op weg van het one-tier model naar een sturingsmodel met meer intern onafhankelijk toezicht. Een eerste stap is gezet door het aantrekken van een onafhankelijk voorzitter voor het bestuur waarmee u een goede werkrelatie onderhoudt.

U zoekt gemakkelijk de samenwerking op met de gemeente in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet gekoppeld aan het realiseren van passend onderwijs. Daarnaast werkt u nauw samen met de directie van de samenwerkingspartners in de eigen regio zoals het SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek en bovenregionaal met de leiding van de twee andere samenwerkingsverbanden in de regio Holland Rijnland.

Ingangsdatum: 1 mei 2021

Wat bieden wij?

SWV PO Duin- en Bollenstreek biedt:

 • Krachtige spelers met onderwijs van goede kwaliteit.
 • Een uitdagend en boeiend speelveld in verandering.
 • Partners die samenwerking hoog in het vaandel hebben staan.
 • Een financieel gezonde organisatie.

Schaal

Salaris bij 1,0 fte: € 4.925 - € 6.578 | cao PO schaal 14

Fte

0,8 fte

Informatie over de organisatie

Het SWV PO Duin- en Bollenstreek bestaat uit twaalf schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het gaat in totaal om 67 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor ongeveer 15.600 leerlingen. Het bestuur is het proces ingegaan om te gaan werken met een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB) en werkt vanaf 1 januari 2021 met een onafhankelijk voorzitter.

De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband is door het bestuur belegd bij de directie, die op dit moment op interim-basis wordt ingevuld. De directie wordt ondersteund door (twee) managementassistentes, waarvan één optreedt als secretaris bij het toewijzen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s). De directie heeft, naast leidinggevende taken en verantwoordelijkheden, ook taken in het werkveld. Door deze geïntegreerde invulling blijft de overhead van het samenwerkingsverband beperkt. Er is een managementstatuut, waarin het mandaat van de directie en specifieke taken en bevoegdheden staan beschreven. Er zijn een beperkt aantal medewerkers in dienst van het samenwerkingsverband. Overige werkzaamheden voor het samenwerkingsverband zijn belegd bij derden, die deze werkzaamheden op basis van detachering of inhuur uitvoeren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: swv-db.nl.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • is toegankelijk en een verbindend leider, luistert, weegt af en legt uit;
 • is analytisch, besluitvaardig, consequent, transparant, integer en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
 • is ontwikkelingsgericht en vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van draagvlak voor het nieuwe beleid;
 • heeft autoriteit met bewezen managementkwaliteiten en kan op creatieve en transparante  wijze leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving;
 • heeft uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden waaronder overleg- en onderhandelingsvaardigheden;
 • is intrinsiek gemotiveerd om kansen te creëren voor leerlingen in de Duin- en Bollenstreek;
 • is in staat goede relaties te onderhouden met alle stakeholders op alle niveaus.

Functie-eisen

 • Een wo-werk- en -denkniveau.
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de opdracht van het samenwerkingsverband.
 • Visie op, kennis van en inzicht in de organisatie, verhoudingen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdzorg.
 • Affiniteit met bedrijfsvoering.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de werving en selectieprocedure voor SWV PO Duin- en Bollenstreek. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 1 februari 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland op het kantoor in Noordwijk.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 1 februari 2021
Voorgesprekken ScoliX: 4 februari 2021
1e gesprek BAC: 11 februari 2021
2e gesprek BAC: 19 februari 2021

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rozenbroek via janrozenbroek@scolix.nl of op 020 737 00 61.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature