Directeur Zijlwijkschool

De functie

Als directeur van de Zijlwijkschool bouw je deze prachtige school verder uit. Je zet ontwikkeling voort vanuit een onderwijskundige visie die aansluit bij de speerpunten van de school: Engels, internationalisering en atelieronderwijs. Je staat net als het team open voor vernieuwing. Gezamenlijk formuleren jullie de grote lijnen, jij bewaakt dat de doelen behapbaar blijven. Het team heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een aantrekkelijk aanbod, goed onderwijs en een cultuur waarin iedereen welkom is en naar elkaar wordt omgekeken. Deze solide basis en de kracht in het team zijn voor jou het vertrekpunt om verder te werken aan het implementeren van een professionele kwaliteitscultuur, waarin teamleden eigenaar zijn van het onderwijs en hun eigen ontwikkeling. Je staat voor gedeeld leiderschap en benut de energie en talenten van teamleden. Je werkt vanuit een duidelijke organisatiestructuur, waarin ook de verbinding tussen de onder- en bovenbouw locatie geborgd is. Je bent sterk in de communicatie met het team, de ouders en de partners in de omgeving. Je bent zichtbaar en staat voor de belangen van de school.

Wat bieden wij?

SCOL biedt:

 • een uitdagende baan op een school met een prettige ligging, de school grenst aan het groen;
 • een team met goede leerkrachten en een laag ziekteverzuim;
 • prettig contact tussen school, ouders en leerlingen;
 • een school die als eerste in Leiden is bekroond met drie sterren van Early Bird, het landelijke expertisecentrum voor Engels in het onderwijs;
 • een op ontwikkeling gerichte organisatie;
 • een ondersteunend bestuur gericht op kansen en (persoonlijke) ontwikkeling;
 • samenwerking in een team met enthousiaste collega-directeuren;
 • een salaris in schaal DB conform de cao PO, een werktijdsfactor van 0,8 fte is bespreekbaar.

Schaal

€ 3134 - € 5006 | DB cao PO (vanaf 01-08-2020 schaal L12)

Fte

1,0 fte

Informatie over de organisatie

Zijlwijkschool
De Zijlwijkschool is een open protestants-christelijke school ‘met beide voeten op de grond’ in de Merenwijk te Leiden. Voor een fijne leeromgeving zijn structuur en zorgzaamheid belangrijke elementen. Vanuit die sterke basis kunnen kinderen samen presteren en hun talenten ontwikkelen. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen atelieronderwijs. Hierbij komen diverse onderwerpen aan bod, zoals filosofie, techniek, programmeren, muziek, drama en bootcamp.

Speerpunten in het aanbod zijn Engels en internationalisering. De kinderen krijgen Engels vanaf groep 1 en in de hogere groepen biedt de school diverse internationaliseringsprojecten, zoals een uitwisseling met een school in Engeland. De kinderen doen kennis op van de wereld waarin wij leven.

Het leerlingaantal groeit gestaag, op dit moment telt de school bijna 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Op de Zijlwijkschool is iedereen welkom. De populatie is gemêleerd, zowel sociaal, economisch als cultureel hebben de leerlingen uiteenlopende achtergronden. Kinderen maken al vroeg kennis met talen, gewoontes en gebruiken uit andere culturen. Er is respect voor elkaar en kinderen leren omgaan met elkaar. Dit is merkbaar aan de warme, veilige sfeer, dat er naar elkaar wordt omgekeken en iedereen zich welkom voelt.

Het team is betrokken en werkt met elkaar hard aan goed onderwijs. Het team bestaat uit 22 personen, waaronder twee IB-ers, twee teamleiders, vakleerkracht bewegingsonderwijs, ICT-coördinator, coördinator Engels en RT-ers. De teams van de onder- en bovenbouw werken apart van elkaar, beide aan een kant van het gebouw. 

In het gebouw is ook een openbare school en buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd.

SCOL
Onder het bestuur van SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) vallen 16 basisscholen en 2 voortgezet onderwijsscholen met in totaal 6 vestigingen. SCOL staat voor onderwijs van hoge kwaliteit en school, ouders en leerling vormen een drie-eenheid. De organisatie is ontwikkelingsgericht met ruimte voor professionals en met elkaar vormen zij een lerende en professionele organisatie. 

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de katholieke en protestantse PO/VO schoolbesturen met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk zou moeten doen.

Gestoeld op de christelijke traditie heeft SCOL een open blik op de omgeving en gaat graag verbindingen aan met de wereld om haar heen. Met ruimte voor een eigen onderwijskundige identiteit, in lijn met de missie van SCOL, geven scholen en locaties ieder op geheel eigen wijze vorm aan de onderwijskundige identiteit. Deze voldoet aan de kwaliteitseisen van de bestuurlijke organisatie. De eisen zijn vastgelegd in het schoolplan. Scholen leggen over de voortgang van het schoolplan verantwoording af. Verantwoordelijkheid krijgen en afleggen is gemeengoed. De strategische koers 2018-2022 ‘Goed leren, leven en samenleven’ schetst daarvoor de kaders waarbinnen de organisatie en het onderwijs verder wil ontwikkelen. Daarbij werkt SCOL vanuit de kernwaarden vertrouwen, solidariteit en verwondering.

Voor meer informatie verwijzen wij naar:

 • De website van de Zijlwijkschool met een kort filmpje over het onderwijs.   
 • De website van SCOL, of bekijk hier in 1 minuut de introductie van de strategische koers 2018-2022.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

 • Je geeft vanuit een eigentijdse onderwijskundige visie, op inspirerende en verbindende wijze sturing aan continue ontwikkeling.
 • Je werkt planmatig en in teamverband; stelt doelen voor de school, jezelf en zorgt dat leerkrachten ook voor zichzelf doelen stellen; zorgt ervoor dat gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd; bewaakt de behapbaarheid van ambities.
 • Je bent in staat een helder organisatiestructuur te implementeren waarin je taken en verantwoordelijkheden deelt met het team.
 • Je bent een teamplayer die proactief zoekt naar samenwerking, zowel intern als met partners in de omgeving van de school.
 • Je schept een klimaat waarin kinderen, ouders en team zich gewaardeerd en gekend voelen.
 • Je bent benaderbaar en een zichtbaar boegbeeld voor kinderen, ouders en teamleden.
 • Betrekt ouders als waardevolle partners bij de ontwikkeling van hun kinderen en bij de ontwikkeling van de visie van de school.

Functie-eisen

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding.
 • Registratie in het schoolleidersregister.
 • Je bent een onderwijsmens, het hebben van een lesbevoegdheid is een pré.
 • Specifieke ervaring en/of kennis van Engels en internationalisering in het primair onderwijs is een pré.
 • Je kunt je identificeren met de open protestants-christelijke identiteit van de school.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor SCOL. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 15 april 2020 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland op de Zijlwijkschool in Leiden.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 15 april 2020
Voorgesprekken ScoliX: 16 april 2020
1e gesprek SC/BAC: 22 april 2020
2e gesprek SC/BAC: 13 mei 2020

LET OP:  Alle data onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. Coronavirus. Videoconference kan ingezet worden tijdens de procedure.

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeltje Dijkstra via jeltjedijkstra@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Ingangsdatum

01-08-2020

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature