Hoofd Financiën Dunamare Onderwijsgroep, 0,8 / 1,0 fte (maximaal schaal 14)

Een functie waarbij u adviseert, verbindt en optimaliseert met inzet van uw vakkennis en persoonlijkheid op strategisch/ tactisch en operationeel niveau bij de scholen, de staf en het bestuur.

De functie in het kort

Als hoofd financiën adviseert u de concerncontroller, directeuren/rectoren, stafhoofden en College van Bestuur bij financieel-administratieve vraagstukken. Daarnaast bent u eindverantwoordelijk voor het juist, volledig en efficiënt doorlopen van financiële processen en verslaglegging. U past de procedures aan bij interne en externe veranderingen en verbindt de stakeholders op het juiste moment.

De processen vinden op de scholen en op het Bestuurs- en Servicebureau plaats. U geeft hiërarchisch leiding aan de functies binnen het financiële domein. U heeft hierbij oog voor hoe processen nog beter kunnen en verslaglegging van hoge kwaliteit geleverd wordt. De financiële administratie stelt kaders en richtlijnen op voor de administraties op de scholen, zorgt voor de afhandeling van facturen, verzorgt de periodieke fiscale aangiften en stelt control in staat de managementrapportages en de jaarrekening op te stellen. De financieel medewerkers op de scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur/rector.

U onderhoudt direct contact met de scholen en heeft vraag en aanbod goed in beeld, zowel op directieniveau als bij de decentrale en centrale financiële administratie. Leidend is een efficiënte inrichting van de administratieve organisatie en financiële systemen die de scholen klantgericht ondersteunt in het uitoefenen van hun functie. Daarbij heeft u oog voor het unieke profiel van elke school en kunt u deze verbinden met het stichtingbrede belang en de uitgezette koers.

STARTDATUM: zo spoedig mogelijk.

Wat vragen wij?

 • Relevante afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO-niveau;
 • Minimaal 8 jaar relevante werkervaring met aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • Ruime kennis ten aanzien van externe verslaggeving en fiscale wetgeving;
 • Ruime ervaring op het gebied van financiële administratiesystemen en salarisadministratie(systemen), bij voorkeur Exact en AFAS;
 • Kennis van specifieke regelgeving en financiering van onderwijs is een pré, affiniteit met onderwijs is een eis.

Vaardigheden en competenties:

 • Uitstekend gevoel voor cijfers;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Verbinder;
 • Stressbestendig, stabiele persoonlijkheid;
 • Integer, betrouwbaar en organisatiesensitief.

Bedrijfsinformatie

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen beslaan het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ze zijn te vinden in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Ruim 1.600 Dunamare collega’s doen er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan zo’n 13.500 leerlingen.
Dunamare Onderwijsgroep heeft een uitgesproken karakter, samen te vatten in vier kernwaarden: ambitieus, professioneel, uitdagend en inlevend. Dit zijn de eigenschappen die Dunamare Onderwijsgroep stimuleert in alle medewerkers, lesgevend én ondersteunend. Dit zijn de waarden waaraan Dunamare ook het eigen handelen toetst. Meer informatie over Dunamare Onderwijsgroep vindt u op www.dunamare.nl.
 
Dunamare Onderwijsgroep wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur formuleert het beleid voor de gehele organisatie en draagt samen met de directeuren/rectoren van de scholen zorg voor uitvoering ervan. Het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen zijn de verantwoordelijkheid van de directeuren/rectoren.
 
De scholen kunnen rekenen op ondersteuning van het Bestuurs- en Servicebureau. Zo kunnen de medewerkers op de scholen zich richten op dat waar het om draait: de talentontwikkeling van leerlingen. Het Bestuurs- en Servicebureau bestaat uit de afdelingen Onderwijskwaliteit, HR, Personeels- en salarisadministratie, Control, Financiële administratie, ICT, Huisvesting & inkoop en Communicatie.
De visie van Dunamare Onderwijsgroep is verwoord in het koersplan ´Van goed naar geweldig´. Leidend hierin zijn de pijlers Onderwijskwaliteit, Goed Werkgeverschap en Goed Bestuur. Voor een optimalisatie van de betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële administratie en de salarisadministratie zijn sinds 2016 diverse veranderingen doorgevoerd. Zo is de inrichting van de financiële functie binnen de onderwijsgroep gewijzigd en is recent een nieuw HR-systeem (inclusief salarisadministratie) geïmplementeerd (AFAS). In het najaar van 2017 wordt gestart met de implementatie van nieuwe financiële software (ProActive en Exact). Systemen die moeten bijdragen aan de betrouwbaarheid en een integraal gevuld dashboard zodat schoolleiders dagelijks ‘in control’ zijn.

Het hoofd financiën geeft sturing aan de beoogde optimalisatie en krijgt de verantwoordelijkheid voor het implementeren en borgen van de processen en systemen op de scholen en op het Bestuurs- en Servicebureau. Dit moet leiden tot een betrouwbare financiële functie van de groep met optimale managementinformatie voor de leiding van de scholen en de stichting. Daarnaast maakt het hoofd financiën onderdeel uit van het MT met het CvB. Dit houdt in dat het hoofd financiën op strategisch en tactisch niveau betrokken is bij de stichtingbrede koers en financiën verbindt aan de verschillende beleidsterreinen. Het hoofd financiën geeft leiding aan functies binnen het financiële domein op het Bestuurs- en Servicebureau (circa 10 medewerkers). De exacte grootte van de afdeling is afhankelijk van het lopende optimalisatieonderzoek.

Het hoofd financiën legt verantwoording af het College van Bestuur en werkt nauw samen met directeuren/rectoren, de controllers, de stafhoofden en de (financiële) administraties op de scholen.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale kandidaat: 

 • Is een financiële professional die inhoudelijk deskundig is en zicht heeft op het optimaliseren van processen;
 • Heeft kennis van personeels- en salarisadministratie, met name op strategisch niveau;
 • Kan schakelen van operationeel tot strategisch niveau;
 • Denkt vanuit kansen en oplossingen, werkt vanuit vertrouwen, houdt overzicht en is dienstverlenend ingesteld;
 • Is proactief en geeft krachtig vorm aan de integrale betrokkenheid van de financiële administratie en de salarisadministratie binnen alle beleidsterreinen;
 • Heeft een natuurlijke souplesse om mensen, ook op de scholen, in beweging te krijgen en kan ze aanspreken, verbinden, motiveren en stimuleren.

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

14

Wat bieden wij?

Dunamare Onderwijsgroep heeft zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 7,4%, ruime ontwikkelmogelijkheden, vitaliteitsstimulerend HR-beleid, een goede pensioenopbouw, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, collectiviteitskortingen en ruim 10 weken vakantie op jaarbasis.

De inschaling geschiedt in maximaal schaal 14 en is afhankelijk van de werkervaring, opleidingsniveau en leeftijd.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Dunamare Onderwijsgroep bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 26 september 2017 voor 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.
 
De voorselectiegesprekken zijn gepland in de week van 2 oktober, de selectiegesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 11 oktober en het laatste gesprek op 13 oktober.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Organisatienaam

Dunamare Onderwijsgroep

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.