Lid Raad van Toezicht KBA Nw West

De functie

Als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting KBA Nw West houdt u vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezicht op de uitvoering van de taken van de directeur-bestuurder en werkt u aan ‘good governance’.
Elk lid van de Raad is een generalist met benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Daarnaast beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. In haar samenstelling is de Raad van Toezicht een multidisciplinair en multicultureel team. Een afspiegeling van de scholen en Amsterdam. Gelet op de huidige samenstelling zoekt de raad versterking op het gebied governance & juridisch.

Specifiek profiel voor governance & juridisch:

 • Expertise en adviesvaardig op het gebied van governance, juridische vraagstukken en wet- en regelgeving, kennis van arbeidsrecht (onderwijs) strekt tot aanbeveling.
 • Kennis van en ervaring met samenwerkingstrajecten is een pre.
 • Affiniteit met doelstelling en het werkveld van Stichting KBA Nw West, bij voorkeur verbonden met Amsterdam en de multiculturele samenleving.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen met verbindende eigenschappen.

Ingangsdatum: medio september.

Wat bieden wij?

Stichting KBA Nw West biedt een:

 • zittingstermijn van vier jaar met mogelijkheid tot één keer verlengen;
 • vacatievergoeding van € 4.507,00;
 • onkostenvergoeding voor o.a. reiskosten;
 • mogelijkheid tot scholing.

Schaal

Vacatievergoeding van € 4.507,00

Informatie over de organisatie

Stichting KBA Nw West is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs in Amsterdam. Er wordt gewerkt met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de stafmedewerkers en de directeuren van de zeven scholen die deel uitmaken van de stichting. KBA scholen hebben de ambitie om blijvend het beste onderwijs te verzorgen en zich continu te blijven ontwikkelen. KBA scholen zijn Amsterdamse scholen en werken binnen een grootstedelijke context. De stichting en de scholen hebben te maken met politiek/bestuurlijke ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau. Zij zijn maatschappelijk breed geïnformeerd.

Voor meer informatie zie: www.stkba.nl

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

Het lid van de Raad van Toezicht:

 • is in staat om integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het bestuur;
 • is op basis van kennis en ervaring in staat om op het niveau van het bestuur te fungeren als sparringpartner over vraagstukken waar het bestuur voor staat;
 • heeft kennis van de context van de organisatie en inzicht in de diverse belangen waar de organisatie mee te maken heeft;
 • kan (globale) informatie interpreteren en kan beleidsvoorstellen beoordelen op hun effecten voor de organisatie en de maatschappelijke omgeving;
 • is in staat afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • kan beoordelen/toezien combineren met adviseren/stimuleren;
 • is in staat tot het zich snel eigen maken van nieuwe informatie, kan omgaan met feedback, heeft een sterk en expliciet rolbesef en is in hoge mate in staat tot (collectieve) zelfreflectie;
 • is in staat om de ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 • heeft zicht op relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • is in staat haar/zijn eigen functioneren te (laten) evalueren;
 • is onafhankelijk en integer en is zich in het verdere maatschappelijk handelen bewust van haar/zijn voorbeeldfunctie voor de organisatie als geheel en de scholen in het bijzonder.

Functie-eisen

 • Respecteren van de grondslag en de doelstelling van de stichting.
 • Toezichthoudende ervaring en een duidelijke visie op toezichthouden.
 • Voldoende tijd en energie om de functie als lid van de Raad van Toezicht uit te oefenen.
 • Kunnen acteren op de grootstedelijke situatie van de stichting.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Academisch werk- en denkniveau en een brede maatschappelijke oriëntatie.
 • Flexibele agenda, beschikbaarheid en afspraakbetrouwbaarheid.
 • Bekend zijn met de veelkleurige Amsterdamse samenleving en mentaliteit.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor KBA Nw West. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 17 augustus 2020 voor 09:00 uur via de button 'solliciteer' op deze pagina.

Na de brievenselectie volgen de voorgesprekken op 31 augustus op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie vinden 14 september plaats in Amstelveen.

Belangrijke data:

 • Sluitingsdatum vacature: 17 augustus 2020
 • Voorgesprekken ScoliX: 31 augustus 2020
 • Gesprek met de commissie: 14 september 2020

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met de gespreksdata? Heeft u vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op Inge Haan of Jan Rozenbroek via secretariaat@scolix.nl of 020 – 737 00 61.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature