Lid Raad van Toezicht SOCA

De functie

De Raad van Toezicht van Stichting Onderwijs Centrum Almelo (SOCA) zoekt per 1 mei 2021 een nieuw lid. Als lid van de Raad van Toezicht houdt u vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezicht op de enige school van SOCA: SBO De Welle en op de uitvoering van de taken van de directeur-bestuurder. Met collega toezichthouders werkt u aan ‘good governance’. U heeft een groot hart voor het speciaal (basis) onderwijs en bent maatschappelijk betrokken. Voor u is toezichthouden de basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid met een goede balans tussen waarde gedreven en resultaatgericht toezicht.

U bent een prettige sparringpartner en geeft met kennis van zaken raad aan de directeur-bestuurder. U bent daarbij gericht op het belang van de organisatie in zijn geheel en de kwaliteit van het speciaal basisonderwijs (en bijvoorbeeld de positie van de organisatie in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) in het bijzonder. De leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk, zonder last of ruggespraak of onverenigbaarheden. De Raad van Toezicht spreekt met één stem.

Wat bieden wij?

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit twee ervaren toezichthouders, die opereren volgens de uitgangspunten van modern toezicht. De leden voelen zich verbonden met de organisatie en hebben bijgedragen aan de recente ontwikkelingen. Het contact met de directeur-bestuurder en medezeggenschap is open en constructief. De organisatie is sterk in ontwikkeling en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. SOCA is een vitale en energieke organisatie met het streven om voor ieder kind maatwerk te bieden.

De ambitie van SOCA is om door bundeling van expertise, verbetering en vernieuwing van onderwijs en leerlingenzorg goed onderwijs en bijbehorende maatschappelijke dienstverlening voor de regio Almelo te verzorgen, waardoor kinderen maximale ontwikkelingskansen geboden worden.

Schaal

De vergoeding bedraagt € 1.700,- per jaar.

Fte

ca. 40 uur op jaarbasis.

Informatie over de organisatie

SOCA is een relatief jonge organisatie die verantwoordelijk is voor SBO De Welle: een school voor speciaal basisonderwijs in Almelo. Stichting SOCA is in 2017 ontstaan uit de fusie van drie besturen OPOA, Quo Vadis en PCO Noord-Twente bij de oprichting van een kennis- en expertisecentrum, waarbij drie scholen voor speciaal basisonderwijs in Almelo zich hebben georganiseerd tot één onderwijs expertisecentrum voor een brede doelgroep van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

SBO De Welle wordt bestuurd door een directeur-bestuurder die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Toezicht. Eén van de belangrijke bestuurlijke thema’s waar de SOCA de komende periode voor staat, is het verder vormgeven van SBO De Welle vanuit een duidelijke strategische visie voor toekomstig goed speciaal basisonderwijs in de regio. De verdere ontwikkeling van het onderwijs-expertisecentrum, in samenwerking met andere voorzieningen voor speciaal (basis)onderwijs en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Twente Noord, staat daarbij op de agenda.

Voor meer informatie zie de website van SBO De Welle.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

Het lid van de Raad van Toezicht:

 • is in staat om integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het bestuur;
 • is een echte teamspeler en kan functioneren in een ’kleine’ Raad van Toezicht van drie personen;
 • heeft een flexibele agenda met voldoende tijd en energie om de functie als lid van de Raad van Toezicht uit te oefenen;
 • is op basis van kennis en ervaring in staat om op het niveau van het bestuur te fungeren als sparringpartner over vraagstukken waar het bestuur voor staat;
 • is zich bewust van zijn/haar toezichthoudende rol en kan zich dienovereenkomstig gedragen;
 • heeft kennis van de context van de organisatie en inzicht in de diverse belangen en netwerkspelers waar de organisatie mee te maken heeft;
 • kan (globale) informatie interpreteren en kan beleidsvoorstellen beoordelen op hun effecten voor de organisatie en de maatschappelijke omgeving;
 • is in staat distantie en betrokkenheid te combineren;
 • kan beoordelen/toezien combineren met adviseren/stimuleren;
 • is in staat tot het zich snel eigen maken van nieuwe informatie, kan omgaan met feedback, heeft een sterk en expliciet rolbesef en is in hoge mate in staat tot (collectieve) zelfreflectie;
 • is onafhankelijk en integer en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Het nieuwe lid brengt bij voorkeur deskundigheid mee op de terreinen bedrijfsvoering en/of financiën.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor SOCA. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 8 maart 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Almelo.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 8 maart 2021
Voorgesprekken ScoliX: 11 en 12 maart 2021
1e gesprek BAC: 19 maart 2021
2e gesprek BAC: 29 maart 2021

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel van der Linden via marcelvanderlinden@scolix.nl of Marcel Bos via marcelbos@scolix.nl of telefonisch via 020 - 737 00 61.

LET OP: Alle data onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Ingangsdatum

01-05-2021

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature