Lid Raad van Toezicht WereldKidz

betrokken | teamspeler | sparringpartner

De functie in het kort

De Raad van Toezicht heeft de volgende hoofdtaken:

 • toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder;
 • goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid;
 • zorgdragen voor de aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening;
 • vervullen van het werkgeverschap van het College van Bestuur;
 • met raad terzijde staan van het College van Bestuur en fungeren als klankbord.

 
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden, er is één vacature. Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht een multidisciplinaire samenstelling heeft. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat de leden met hun netwerken gezamenlijk bestuurlijk en maatschappelijk een breed spectrum bestrijken. De raad kent drie commissies: auditcommissie, remuneratiecommissie en commissie kwaliteit.
 
De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar plenair, dit is inclusief één themavergadering. Daarnaast nemen de leden deel aan één of twee commissies. Twee keer per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de GMR. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn. De huidige Raad van Toezicht is te kenschetsen als serieus, taakgericht met een goede sfeer. Er wordt op een transparante en constructieve manier overleg gevoerd met het College van Bestuur.
 
Vanwege het reglementair aftreden van een van de leden is een vacature ontstaan voor een lid  Raad van Toezicht.

Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Toezichthoudende kwaliteiten: analytisch vermogen en het overzicht houden.
 • Oprechte interesse in (openbaar primair) onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Het vermogen om goed evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te kunnen bewaren.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid.
 • Kunnen functioneren in een collegiaal team van toezichthouders.
 • Bij voorkeur ervaring als bestuurder in een complexe, maatschappelijke organisatie.
 • Binding met de regio is een pré.

Voor deze vacature gaat naast deze algemene kwaliteiten, de voorkeur uit naar iemand met deskundigheid op het gebied van strategische personeelsontwikkeling/HRM.

Informatie over de organisatie

WereldKidz verzorgt met 450 medewerkers in zes gemeenten in de provincie Utrecht onderwijs aan 4.500 kinderen op 28 locaties. Het gaat om 26 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs in de gemeenten Bunnik, de Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. Vanuit de overtuiging dat autonomie, competentie en relatie essentieel zijn voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen en medewerkers, maakt men serieus werk van samen leren. De kwaliteit van de WereldKidz-scholen is goed; op één na worden alle scholen door de onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld en hebben het basistoezicht. WereldKidz heeft een omzet van ruim 29 miljoen euro en een gezonde financiële positie.
 
WereldKidz wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. Er zijn zeven clusterdirecteuren, die ieder aan drie tot vier scholen leiding geven. Elke school heeft een locatieleider. Er is een centrale staf en administratie van veertien personen, waaronder een hoofd HRM, een controller en een directeur onderwijs.
 
Voor meer informatie zie: www.wereldkidz.nl

Wat bieden wij?

Jaarlijks een vaste vergoeding van € 4.000,-.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt WereldKidz bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 24 juni 2019 om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 1 juli 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissies zijn gepland op 10 juli te Zeist.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van der Horst via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

WereldKidz

Ingangsdatum

01-08-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.