(Meerscholen) Directeur GBS De Open Kring en/of GBS Fontanus

‘Talentontwikkeling en Bijbelgetrouw onderwijs’

De functie in het kort

Als boegbeeld van De Open Kring zet je vanaf dag één de school in Nijkerk weer op de kaart. De hoge opbrengsten, het gedegen onderwijs en de herkenbare brede christelijke identiteit vormen daar de basis voor. De Open Kring hoort namelijk tot de beste scholen van Nijkerk! Het team vraagt van jou een regierol, je toetst initiatieven aan een heldere visie en maakt toekomstgerichte keuzes. Keuzes die bijdragen aan goed en eigentijds onderwijs in een veilig en warm pedagogisch klimaat. Daarbij benut je de mogelijkheden van de nieuwbouw. Zodat de school in de regio zichtbaar is en een goede bekendheid krijgt.
 
Ook de Fontanus in Harderwijk kenmerkt zich door eigentijds onderwijs, haar christelijke identiteit en onderwijskundige ideeën binnen het team. Jij zet de onderwijskundige vernieuwingen door die in gang zijn gezet en zorgt voor focus en borging. Daarbij benut je niet alleen de kracht in het team, maar betrek je ook ouders en andere partners van de school. De school staat midden in de maatschappij. Vanuit een gedragen toekomstperspectief en een empathische houding zorg je voor focus en richting. Je maakt keuzes die de Fontanus een duidelijk profiel geven zodat de school goed in beeld is bij nieuwe ouders.

Wat vragen wij?

 • Je bent actief christen en kunt de identiteitsverklaring van CorDeo scholengroep ondertekenen en op passende wijze uitdragen.
 • Je beschikt over leidinggevende ervaring en hebt kennis van de ontwikkelingen binnen het (bij voorkeur) (basis)onderwijs.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verander-/verbetertrajecten.
 • Je bent in het bezit van een schoolleidersdiploma dan wel bereid deze op korte termijn te behalen.

Informatie over de organisatie

GBS De Open Kring
Gereformeerde basisschool De Open Kring is een school in Nijkerk met een duidelijke christelijke identiteit. We geven les aan ca. 160 leerlingen, die zijn verdeeld over zes groepen. Ons team bestaat uit 21 personeelsleden waaronder een interne begeleider, onderwijsondersteuners en administratieve ondersteuning. De schoolleiding bestaat uit een directeur en een teamleider. Het komende schooljaar ondergaat ons hele schoolgebouw een grondige renovatie en krijgt een nieuwe indeling. Ons plein is afgelopen jaar vernieuwd en geeft de school een fris aanzicht.
 
De Open Kring heeft sterke resultaten en de sfeer is warm en vriendelijk. We hebben oog voor de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen, samen geven we handen en voeten aan verscheidenheid. We hebben gekozen voor een adaptief onderwijsmodel waarin het onderzoekend en thematisch leren aandacht krijgt. In de middagen werken we met IPC. Dit jaar staan drie ontwikkelthema’s centraal, te weten: thematisch werken, sociaal/emotioneel en schoolontwikkeling. Daarin is aandacht voor het versterken van groepsdoorbroken werken en digitaal aanbod. De teamleden werken deze thema’s verder uit binnen professionele leergemeenschappen.
 
GBS Fontanus
GBS Fontanus in Harderwijk heeft een herkenbare christelijke identiteit. We geven les aan ca. 170 leerlingen, die zijn verdeeld over zeven groepen. Ons team bestaat uit 17 personeelsleden waaronder een interne begeleider, onderwijsassistenten, RT-leerkrachten, een plusgroep-leerkracht en administratieve ondersteuning. Recent is ons gebouw volledig gerenoveerd en is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld.  
 
Ons onderwijs is resultaatgericht en eigentijds, met aandacht voor ieder kind. Ook hebben we veel aandacht voor burgerschapsvorming. We investeren erin om kinderen actief te betrekken bij de samenleving, zodat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor de wereld om zich heen. De zaakvakken bieden we geïntegreerd aan met de Da Vinci methode. In ons onderwijsaanbod is verder aandacht voor Engels, ICT, kunst en techniek. Het pedagogisch klimaat op onze school is sterk. We werken met de Kanjertraining. Verder is onze school in het bezit van het vignet gezonde school. 
  
CorDeo scholengroep
De Cordeo scholengroep profileert zich als een gave organisatie om voor te werken. Wij zijn een relatief jonge organisatie, waar ca. 380 medewerkers (ruim 200 fte) elke dag met betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme werken aan goed en christelijk onderwijs. Dat geven we aan ongeveer 3.250 leerlingen in het primair onderwijs, geografisch verspreid over 18 locaties in verschillende gemeenten in het midden van het land.
 
Onze scholen bieden onderwijs vanuit de evangelische- en de gereformeerde grondslag: wij handelen vanuit het motto ‘leren in vertrouwen’. Onze organisatie is licht groeiend en financieel gezond. Onze directeuren zijn integraal verantwoordelijk en komen een keer per maand bij elkaar samen met het College van Bestuur. Samen vormen zij het managementteam dat gericht is op het realiseren van de volgende strategische doelen: goed en christelijk onderwijs, duurzaam en inclusief onderwijs en persoonlijk leiderschap. Eigenaarschap van de directeuren is hierin een belangrijk thema.
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de websites van De Open Kring, Fontanus en de CorDeo scholengroep.

Competenties en vaardigheden

 • Je bent empathisch en gaat respectvol om met culturele en religieuze verschillen.
 • Je geeft de christelijke identiteit en cultuur van de scholen herkenbaar vorm en draagt die uit.
 • Je hebt een visie op eigentijds en toekomstgericht onderwijs en bouwt voortvarend verder aan de ontwikkeling van personeel en de schoolorganisatie.  
 • Je luistert, staat open voor inbreng van anderen, creëert draagvlak en neemt besluiten.
 • Je schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen door feedback te geven en te ontvangen.
 • Je communiceert open en transparant en bent aanspreekbaar voor kinderen, ouders en teamleden.
 • Je werkt gestructureerd, zorgt voor focus en borgt ontwikkelingen.
 • Je bent intern en extern het boegbeeld van de scho(o)l(en) en in staat de scho(o)l(en) op de kaart te zetten en te profileren.

Fte

0,6 - 1,0 fte

Schaal

DB CAO-PO of DA CAO-PO plus bruto directeurentoelage van € 324,87.

Wat bieden wij?

De CorDeo scholengroep in Leusden biedt:

 • twee enthousiaste teams, waarin bevlogen en toegewijd gewerkt wordt vanuit een herkenbare christelijke levensovertuiging;
 • twee scholen met een goede zorgstructuur, waar veel aandacht is voor de leerling en kwaliteitsontwikkeling;
 • een stimulerende werkplek binnen CorDeo scholengroep als professionele organisatie;
 • een plek waar je volop mogelijkheden hebt en krijgt om te groeien in persoonlijk leiderschap;
 • een bestuur en collega directeuren die voortdurend erop gericht zijn om elkaar beter te maken en het beste te zoeken voor onze leerlingen;
 • ondersteuning op het gebied van personeel, financiën en huisvesting;
 • scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vast.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt CorDeo scholengroep bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief uiterlijk 25 maart 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 2 en 3 april op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de selectie- en benoemingsadviescommissie zijn gepland op 11 april en 18 april op het bestuurskantoor van CorDeo scholengroep in Leusden.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.

Organisatienaam

CorDeo Scholengroep

Ingangsdatum

01-08-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.