Meerscholendirecteur Sint Jozefschool en Sint Antoniusschool

De Vreedzame School | samenwerking met de omgeving | unitonderwijs

De functie in het kort

Als directeur van deze twee dorpsscholen heb je onderwijs in hoofd, hart en handen zitten. Vanuit een focus op een stevige onderwijskundige basis weet je het kleinschalig onderwijs sterk neer te zetten. Je haalt plezier uit borgen en vernieuwen van goed onderwijs en gaat ondernemend met de profilering van de school aan de slag. De stappen die de teams hier afgelopen jaar in hebben gezet, bestendig en ontwikkel je verder. Je creëert vaste structuren en procedures en neemt het team mee in deze ontwikkeling. Daarbij zoek je actief de verbinding met de omgeving en benut de mogelijkheden om de samenwerking met de peuteropvang, TSO en BSO te verbreden. Op de Sint Jozefschool werk je aan het uitbouwen van De Vreedzame School naar de wijk, de implementatie van het koerskompas en stimuleer je de potentiële leerling groei. Op de Sint Antoniusschool implementeer je unitonderwijs en versterk je de regiofunctie van de school vanuit het herkenbare eigen karakter. De uitgangspunten van een professionele cultuur zijn zichtbaar in je handelen.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding en bij voorkeur een onderwijsbevoegdheid.
 • Je hebt actuele kennis van en werkervaring in het primair onderwijs.
 • Je hebt kennis van en ervaring met verbeter- en verandertrajecten op zowel inhoud- als procesniveau.
 • Je hebt ervaring met uitbouwen en door ontwikkelen van de pedagogische en didactische visie van de school.

Informatie over de organisatie

Sint Jozefschool
De Sint Jozefschool is een levendige school midden in Vinkeveen, waar kinderen zich veilig voelen en met plezier tot ontwikkeling komen. De school is in 1883 opgericht en daarmee een gevestigde naam in Vinkeveen. Het gebouw is volledig gerenoveerd, in september 2018 is het schoolgebouw feestelijk heropend. Teamleden, leerlingen en ouders zijn trots op hun nieuwe schoolgebouw dat een moderne en frisse uitstraling heeft. 
Elke dag biedt de school aan 90 leerlingen een rijke, stimulerende en veilige leeromgeving. De leerlingen krijgen onderwijs in combinatiegroepen. De school heeft 10 medewerkers, waaronder een vakdocent gymnastiek en interne begeleider.
 
Sinds 2016 profileert de Sint Jozefschool zich als een vreedzame school; dat komt zichtbaar tot uitdrukking in de wijze waarop de leerlingen, hun ouders en het team met elkaar omgaan. Er zijn ideeën deze visie uit te bouwen naar de peuteropvang en de wijk. Daarnaast werkt het team op dit moment aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs met als doel in juni 2019 het basisarrangement te verkrijgen.
 
Sint Antoniusschool
De Sint Antoniusschool in De Hoef is een kleinschalige dorpsschool, op de dijk langs de Kromme Mijdrecht, te midden van een prachtige groene omgeving. De school telt ongeveer 80 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit De Hoef maar ook uit de wijdere omgeving weet men de school te vinden.
 
De school heeft een eigen karakter, waarin aandacht voor elkaar, natuur en creativiteit belangrijke pijlers zijn. Belangrijke uitgangspunten zijn unitonderwijs en de filosofie van Reggio Emilia. Vanuit die veilige basis werkt het team aan de doorontwikkeling van de stevige onderwijskundige basis en de invulling van haar onderwijsconcept. Ook op de Sint Antoniusschool wordt hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs met als doel in mei 2019 het basisarrangement te verkrijgen.
 
Stichting KPO Sint Antonius
De Sint Jozefschool en de Sint Antoniusschool maken onderdeel uit van de Stichting KPO Sint Antonius. Deze stichting bestuurt in totaal vijf katholieke basisscholen: drie in Mijdrecht, één in De Hoef en één in Vinkeveen. De directeuren werken samen in een aantal taakgroepen en hebben elke vijf weken een directie-overleg. Naast de vijf directeuren is een algemeen directeur (drie dagen per week) werkzaam. De algemeen directeur bereidt samen met de directeuren van de scholen de bestuursvergaderingen voor en vertegenwoordigt de stichting in diverse overleggen (gemeente, samenwerkingsverband en bij overige samenwerkingspartners). Het uitvoerend bestuur bestaat uit drie betrokken bestuurders. Daarnaast zijn er twee toezichthoudend bestuurders actief. De GMR is samengesteld uit drie ouders/ drie teamleden, waarbij geldt dat alle scholen met tenminste één afgevaardigde zijn vertegenwoordigd.
 
Voor meer informatie over de organisatie, de doelgroep, en de locatie wordt verwezen naar onderstaande websites:

Competenties en vaardigheden

 • Als integraal schoolleider werk je vanuit de strategische koers planmatig aan schoolontwikkeling (je bewaakt en evalueert gemaakte afspraken).
 • De leerling staat bij jou centraal, je bouwt voort, samen met de interne begeleiders, op de reeds ingezette onderwijskundige ontwikkelingen en stuurt blijvend op innovatie.
 • Je geeft leiding vanuit vertrouwen en stimuleert eigenaarschap bij teamleden.
 • Je hebt heldere verwachtingen van het team en verbindt daar consequenties aan.
 • Vanuit voorbeeldgedrag geef je de ontwikkeling naar een professionele cultuur verder vorm, daarbij is aandacht voor reflectie.
 • Een veilig en open klimaat waarin kinderen, medewerkers en ouders zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen is voor jou belangrijk.
 • Je bent oplossingsgericht en operationeel sterk.
 • Je benut en creëert kansen voor profilering, kennisdeling en samenwerken met partners in de dorpen en de regio.
 • Binnen het directie-overleg draag je bij aan de uitvoering van het strategisch beleidskader 2019-2023 en het leren met en van elkaar.

Fte

1,0 fte

Schaal

DB CAO-PO (€ 2.999 - € 4.791 excl. toelagen)

Wat bieden wij?

Stichting Katholiek Primair Onderwijs (SKPO) Sint Antonius biedt:

 • twee prachtige scholen, een recent gerenoveerd en een historisch schoolgebouw;
 • scholen die onderdeel zijn van het dorp en een regiofunctie (kunnen) vervullen;
 • sfeer van betrokkenheid met en klaar staan voor elkaar;
 • ervaren teams en gedreven leerkrachten;
 • kans om de krimp weer om te zetten in lichte groei en stabiele scholen;
 • een aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • groei- en ontwikkelmogelijkheden op maat;
 • salaris conform cao-PO.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt SKPO Sint Antonius bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief uiterlijk 27 mei 2019 voor 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 3 juni 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 11 juni en 17 juni 2019 op respectievelijk de Sint Jozefschool en de Sint Antoniusschool.
 
Wil je in jouw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeltje Dijkstra via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius (KPO)

Ingangsdatum

01-08-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.