Rector-bestuurder CSG De Lage Waard

De functie

CSG De Lage Waard staat in Papendrecht en omgeving goed op de kaart en uw belangrijkste werk als gedreven nieuwe rector-bestuurder is om deze positie te bestendigen en verder uit te bouwen. U inspireert uw medewerkers om kwaliteitsgericht onderwijs met grote inzet en betrokkenheid tot stand te brengen en geeft daarbij direct leiding aan twee sectordirecteuren en de stafdiensten met onderwijsondersteunende medewerkers.

U stuurt vanuit de drijfveer ‘waarmaken van onze missie’ en de strategische uitgangspunten en u legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie: centraal wat moet, decentraal wat kan. U legt op uw beurt weer verantwoording af aan de raad van toezicht.

U geeft ruimte en spreekt uw verwachtingen uit. De verantwoordelijkheid om dit in de praktijk te brengen laat u bij de medewerkers op beide locaties. U consolideert de goede ontwikkelingen en vernieuwt wat beter moet. U kent de ontwikkelingen in de samenleving en verbindt deze met de structuur en visie van onze school. U gaat ons helpen om iedere dag weer ‘geslaagd te groeien’, ook als het gaat over de planvorming rondom de gebouwen in samenwerking met de gemeente Papendrecht.

Wat bieden wij?

CSG De Lage Waard biedt:

 • Een school die de ambitie heeft om tot de top te behoren.
 • Een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers, een school waar werkgeluk hoog scoort en leerlingen boven zichzelf uitgroeien.
 • Een prachtige omgeving, in het hart van de Alblasserwaard en de Drechtsteden, waar leerlingen en medewerkers een polderse nuchterheid in hun genen hebben maar tegelijkertijd verder willen kijken dan hun neus lang is.
 • Een functie waarin u leiding mag geven aan eigenwijze professionals die het beste met de leerlingen voor hebben.
 • Twee locaties met beide hun eigen cultuur.

Schaal

Salaris bij 1,0 fte: € 8.223 - € 10.281 | Schaal B2 cao Bestuurders VO 2020-2021

Fte

0,8 - 1,0 fte

Informatie over de organisatie

CSG De Lage Waard is een christelijke scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo waar iedereen welkom is. Wij geloven, met de Bijbel als inspiratiebron, dat iedere leerling een mooi en uniek mens is en dat iedereen iets kan betekenen voor de ander. In ons werk staan twee waarden centraal: gedegen en kansrijk.

Elke dag komen er ongeveer 1.800 leerlingen en 200 medewerkers naar onze twee locaties (vmbo/mavo en havo/vwo) in Papendrecht. Het onderwijsgevende personeel is onderverdeeld in teams (ongeveer 23 docenten) en georganiseerd rondom leerlingen. In de teams wordt gewerkt aan onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Mentoren vormen het hart van de leerlingbegeleiding. De scholen krijgen ondersteuning van de stafdiensten Personeel & Organisatie, ICT, Beheer & Financiën en Marketing & Communicatie.

Naast het basisaanbod profileren wij ons ook met Talent XL, Meer Mavo en Eigen Koers, doorlopend van onderbouw naar bovenbouw. We zetten de deuren open naar de samenleving, instellingen en bedrijven en stemmen waar mogelijk af of trekken op met het basisonderwijs in de regio. Ons doel is kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en de in- door- en uitstroomresultaten te verbeteren naar bovengemiddeld niveau. We spelen in op de pluriformiteit van leerlingen (religieus, cultureel, intellectuele capaciteit, persoonlijkheid, geaardheid, talenten). We stellen samen leren, vakmanschap en persoonlijke groei van leerlingen centraal, zodat talenten breed tot ontplooiing kunnen komen. We kiezen voor een leermiddelenbeleid waarin uitgangspunt is dat docenten zo veel mogelijk gefaciliteerd worden bij de inzet van de juiste leermiddelen, schriftelijk en digitaal.

Wat we doen, doen we goed. We leggen de lat hoog voor onszelf en daar waar het kan zetten we een stap extra. Met ‘gewoon goed’ nemen we geen genoegen. Wij houden elkaar scherp in onze gedrevenheid om de kwaliteit op orde te hebben en goede resultaten te boeken. We hebben een stevige basis staan voor onze missie: ‘succesvol ontwikkelen als leerling én als persoon in een kansrijke en stimulerende leeromgeving’. Boven jezelf uitgroeien is een hoge ambitie die we als stimulerend ervaren in ons dagelijks werk.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website CSG De Lage Waard en dit filmpje.

Wat vragen wij

Functie-eisen

Onze nieuwe rector-bestuurder:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ruime ervaring in een eindverantwoordelijke management- of bestuurlijke functie, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs;
 • is een integere en verbindende leider met strategische kwaliteiten en hart voor onderwijs;
 • is een gelovig en kerkelijk meelevend mens, die met dat geloof goed geaard is in leven en werk;
 • durft vanuit een dienende houding verantwoordelijkheid en ruimte te geven, met zicht op prestaties en resultaten;
 • is bekend met onderwijskundige principes en streeft een hoge onderwijskwaliteit na;
 • is bekend met methoden en technieken op het gebied van risicomanagement, interne kwaliteitszorg, planning & control en bedrijfsvoeringprocessen;
 • is verbonden met de regio (een pre) zodat de aard van de mensen en het netwerk van de school bekend terrein zijn.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor CSG De Lage Waard. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 8 maart 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt een eerste ronde voorselectiegesprekken op 9 maart 2021 via MS Teams. De gesprekken met de benoemingscommissie (BC) vinden plaats op 19 en 30 maart 2021. Een gesprek met de benoemingsadviescommissie (BAC) vindt plaats op 23 maart 2021.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 8 maart 2021
Voorselectiegesprekken ScoliX: 9 maart 2021
1e Gesprek benoemingscommissie: 19 maart 2021
Gesprek benoemingsadviescommissie: 23 maart 2021
2e Gesprek benoemingscommissie: 30 maart 2021

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rozenbroek via janrozenbroek@scolix.nl of via 020 737 00 61.

Het afnemen van een assessment kan onderdeel zijn van deze procedure.

LET OP: Alle data zijn onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus. Videoconference kan ingezet worden tijdens de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Ingangsdatum

01-08-2021

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature