Teamleider Auris De Weerklank (Leiden)

inspirerend | coachend | vraag- en oplossingsgericht

De functie in het kort

Bent u die coachende teamspeler en creatieve verbinder die met een open houding inspireert en motiveert, denkt in kansen en mogelijkheden voor kinderen en professionals en op een planmatige wijze het verschil gaat maken? Wilt u uw leidinggevende ervaring samen met uw collega teamleider inzetten om Auris De Weerklank en ons gespecialiseerde onderwijs in het veranderende landschap van het onderwijs nog beter op de kaart te zetten? Dan zijn wij op zoek naar u!
 
U voelt zich thuis in een omgeving waar met hart en ziel gewerkt wordt aan een specialistisch aanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en leerlingen die slechthorend zijn. Samen met uw collega teamleider maakt u deel uit van de directie en bent u samen integraal verantwoordelijk voor het primaire proces op school, waaronder de personeels- en kwaliteitszorg.
U geeft leiding aan een groot, betrokken, enthousiast en warm team van zeer gedreven professionals met verschillende disciplines en u gaat ervoor om samen met dit team het beste onderwijs voor onze leerlingen vorm te geven. Het is voor u vanzelfsprekend dat COMMUNICATIE met hoofdletters wordt geschreven. Uw bijdrage aan een professioneel klimaat van openheid en dialoog, waarin leren van en met elkaar centraal staat, maakt dat leerlingen in hun communicatie kunnen groeien en bloeien.
 
U werkt vanuit daadkracht en verbinding met humor en relativeringsvermogen en u neemt het team goed mee in de ontwikkelingen. Het team ervaart in uw aanpak een duidelijke richting en voelt zich gewaardeerd, doordat u de aanwezige talenten en specialismen goed in beeld hebt en deze optimaal weet te benutten. Uw leidinggevende stijl wordt gekenmerkt door het creëren van een open en veilig klimaat, waarin iedereen zich gemotiveerd en gestimuleerd voelt en u bevordert de totstandkoming van teambuilding en samenwerking. U hebt aandacht voor werkdrukverlichting en geeft daarin het goede voorbeeld.
 
U bent als teamleider een daadkrachtige verbinder die kan schakelen op alle niveaus. U geeft samen met de regiodirecteur vorm aan de strategie en beleidsvorming van Auris en u zet deze helder om naar concrete acties in de praktijk op school. U steekt de handen uit de mouwen als er aangepakt moet worden. Samen met het team vervult u een belangrijke rol in de samenwerking met diverse partners, zowel in- als extern. Naast de externe partners op het gebied van onderwijs en zorg, is ook de gemeentelijke overheid een belangrijke partner.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (RADO) of de bereidheid deze te volgen.
 • Ervaring in het leidinggeven aan professionals in het onderwijs en/of de zorg.
 • Uitgebreide kennis over (de ontwikkelingen in) Passend Onderwijs.

Informatie over de organisatie

Auris De Weerklank (Leiden) is een christelijke school en maakt deel uit van de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep, die bestaat uit 15 scholen voor speciaal onderwijs, 3 scholen voor speciaal voortgezet onderwijs, 4 ambulante diensten, 3 audiologische centra en 16 zorglocaties. De scholen samen bieden onderwijs aan ruim 2.770 leerlingen. Voor meer informatie over De Koninklijke Auris Groep zie de website: www.auris.nl.
 
Auris De Weerklank (Leiden) is een school voor leerlingen tussen de 3 en 13 jaar en biedt onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen. Om toegelaten te worden tot de school moet een leerling een intensief onderwijsarrangement cluster 2 hebben gekregen. Leerlingen met een TOS vormen de grootste groep op school. Niet alle leerlingen met een TOS ervaren dezelfde problemen. Er zijn leerlingen die moeilijk verstaanbaar zijn en leerlingen die moeilijk woorden kunnen vinden. Sommige leerlingen hebben moeite met het begrijpen van taal, anderen hebben problemen met het maken van zinnen. Ongeveer 10% van de leerlingen is slechthorend. Zij hebben vaak extra ondersteuning nodig bij hun spraak- of taalontwikkeling en bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Slechthorende leerlingen maken gebruik van gehoorapparatuur. Op school is voor hen klassenapparatuur aanwezig. Kortom: de leerling staat centraal en wordt elke dag uitgedaagd om zijn maximale leerprestaties te halen.
 
Het team van Auris De Weerklank (Leiden) is groot en bestaat uit 18 leerkrachten, 7 logopedisten, 8 onderwijsassistenten, 2 gedragsdeskundigen, 2 vakleerkrachten bewegingsonderwijs, 2 intern begeleiders, een managementondersteuner, 2 administratief medewerkers en een conciërge: in totaal ca. 45 medewerkers. Zij verzorgen dagelijks specialistisch onderwijs aan circa 150 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Om de leerlingen goed onderwijs te bieden, wordt intensief met elkaar samengewerkt. De school streeft ernaar om de expertise van de verschillende professionals zo optimaal mogelijk in te zetten. De organisatie is ontwikkelingsgericht met ruimte voor professionals: zij koesteren het ideaal om een ‘lerende en professionele’ organisatie met elkaar te vormen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met ouders, waarbij school en ouders steeds meer als partners samen optrekken ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.
 
Voor meer informatie zie onze website: www.deweerklankleiden.nl.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale teamleider:

 • heeft een visie op het toekomstbestendig maken van ons specialistische onderwijs;
 • kan met passie, enthousiasme, vakman-/vrouwschap en daadkracht leiding geven;
 • zet zijn of haar leidinggevende ervaring in om het team te coachen en te begeleiden in het verder versterken van de professionele cultuur;
 • is creatief, ondernemend en heeft affiniteit met veranderprocessen;
 • is in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord en gemotiveerd voelen;
 • heeft lef, is analytisch, innovatief en oplossingsgericht;
 • heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen;
 • is flexibel, betrokken en betrouwbaar op afspraken;
 • is vaardig in het opstellen, uitvoeren en borgen van beleidsplannen en heeft financieel inzicht.

Fte

0,8 fte

Schaal

CAO-PO AC (min. € 2.704 – max. € 4.709)

Wat bieden wij?

Koninklijke Auris Groep biedt:

 • een (financieel gezonde en) goed functionerende (opleidings)school in een mooi schoolgebouw, met mooie plannen voor de nabije toekomst;
 • een gemotiveerd multidisciplinair team met deskundige professionals;
 • een warm en betrokken team die dagelijks werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de professionele cultuur;
 • een inspirerende werksfeer waarin iedereen de best mogelijke onderwijsresultaten met de leerlingen wil behalen;
 • een uitdagende functie in een veranderende omgeving;
 • een schoolmanagementteam waarin intensief en constructief wordt samengewerkt;
 • een regiomanagementteam dat gericht is op samenwerking en kwaliteit;
 • een opleidings- en ontwikkeltraject samen met collega-teamleiders uit de regio;
 • een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de Koninklijke Auris Groep bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk maandag 3 juni 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op vrijdag 7 juni 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.

De 1e ronde gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op vrijdag 14 juni 2019 en de 2e ronde op donderdag 20 juni 2019 op Auris De Weerklank, Robijnstraat 100, 2332 KV Leiden.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of 020- 7370061.

Een assessment maakt onderdeel uit van deze procedure.

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Koninklijke Auris Groep

Ingangsdatum

01-09-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.