Teamleider Auris Prof. van Gilseschool

scherpzinnig | analytisch | realistisch

De functie in het kort

U voelt zich thuis in een omgeving waar met hart en ziel gewerkt wordt aan een specialistisch aanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en leerlingen die slechthorend zijn. Samen met twee collega teamleiders maakt u deel uit van de directie en bent u integraal verantwoordelijk voor het primaire proces op onze school, waaronder de personeels- en kwaliteitszorg. U geeft leiding aan een enthousiast en warm team van zeer gedreven professionals, die voor een hoge kwaliteit onderwijs gaan. Het is voor u vanzelfsprekend dat COMMUNICATIE met hoofdletters wordt geschreven. Uw bijdrage aan een professioneel klimaat van openheid en dialoog, waarin leren van en met elkaar centraal staat, maakt dat leerlingen in hun communicatie kunnen groeien en bloeien.
 
U werkt vanuit daadkracht en verbinding met flair, humor en relativeringsvermogen en neemt het team goed mee in de ontwikkelingen. Het team ervaart in uw aanpak een duidelijke richting en voelt zich gewaardeerd, doordat u de aanwezige talenten en specialismen optimaal weet te benutten. Uw leidinggevende stijl wordt gekenmerkt door het creëren van een open en veilig klimaat, waarin iedereen zich gemotiveerd en gestimuleerd voelt en u bevordert de totstandkoming van teambuilding en samenwerking.
 
Onze teamleiders zijn daadkrachtige verbinders die kunnen schakelen op alle niveaus. Zij geven samen met hun regiodirecteur vorm aan de strategie en beleidsvorming en zetten deze helder om naar concrete acties in de praktijk op school en steken de handen uit de mouwen als er aangepakt moet worden. Het team vervult een belangrijke rol in de samenwerking met diverse partners, zowel in- als extern.

De huidige maatschappelijke context vraagt van een teamleider op Auris Prof. van Gilseschool dat deze aandacht heeft voor goed onderwijs, wat gekenmerkt wordt door specialisme in aanbod, werkwijze en maatwerk voor de doelgroep. In het veranderende onderwijsveld is het van belang dat Auris Prof. van Gilseschool expertise over TOS en slechthorendheid verder ontwikkelt, zichtbaar maakt en deelt. U vervult samen met het team een belangrijke rol in de samenwerking met diverse partners, zowel in- als extern. Naast de externe partners op het gebied van onderwijs en zorg, is ook de gemeentelijke overheid een belangrijke partner.

STARTDATUM: Per 1 juni 2019 of zo spoedig mogelijk daarna.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (RADO) of de bereidheid deze te volgen.
 • Ervaring in het leidinggeven aan professionals in het onderwijs en/of de zorg.
 • Basiskennis over onderwijs en de ontwikkelingen Passend Onderwijs en de bereidheid om deze kennis te vergroten.

Informatie over de organisatie

Auris Prof. van Gilseschool in Haarlem maakt deel uit van de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep, die bestaat uit 15 scholen voor speciaal onderwijs, 3 scholen voor speciaal voortgezet onderwijs, 4 ambulante diensten, 3 audiologische centra en 16 zorglocaties. De scholen samen bieden onderwijs aan ruim 2.770 leerlingen.

De Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen tussen de 3 en 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen. Onze school heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging ligt in Haarlem. Hier bieden wij onderwijs aan van groep 1 t/m 8. In onze nevenvestigingen in Heemskerk en Hoofddorp bieden bij onderwijs aan de groepen 1 t/m 3 of 4. Om toegelaten te worden tot onze school, moet een leerling een intensief onderwijsarrangement cluster 2 hebben gekregen. Leerlingen met een TOS vormen de grootste groep op onze school. Niet alle leerlingen met een TOS ervaren dezelfde problemen. Er zijn leerlingen die moeilijk verstaanbaar zijn en leerlingen die moeilijk woorden kunnen vinden. Sommige leerlingen hebben moeite met het begrijpen van taal. Andere hebben problemen met het maken van zinnen. Ongeveer 10% van onze leerlingen is slechthorend. Zij hebben vaak extra ondersteuning nodig bij hun spraak- of taalontwikkeling en bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Slechthorende leerlingen maken gebruik van gehoorapparatuur. Op school is voor hen klassenapparatuur aanwezig. Binnen onze school staat de leerling centraal. Wij dagen elke leerling uit om zijn maximale leerprestaties te halen.
 
Ons team bestaat uit leerkrachten, logopedisten, akoepedisten, onderwijsassistenten, een orthopedagoog en schoolpyscholoog, intern begeleiders, een administratief medewerker en een conciërge: in totaal ca. 55 medewerkers. Zij verzorgen dagelijks specialistisch onderwijs aan circa 175 leerlingen. Om onze leerlingen goed onderwijs te bieden, wordt intensief met elkaar samengewerkt. Onze school streeft ernaar om de expertise van de verschillende professionals zo optimaal mogelijk in te zetten. Onze organisatie is ontwikkelingsgericht met ruimte voor professionals. Zij koesteren het ideaal om een ‘lerende en professionele’ organisatie met elkaar te vormen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met ouders. In de afgelopen jaren is samen met ouders een nieuwe visie geformuleerd op ouderbetrokkenheid, waarbij we elkaar over en weer zien als partners die samen optrekken ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.
 
Voor meer informatie over de Auris Prof. van Gilseschool zie onze website: www.vangilseschool.nl en over de Koninklijke Auris Groep zie: www.auris.nl.

Competenties en vaardigheden

Onze ideale teamleider:

 • kan met passie, enthousiasme, vakman-/vrouwschap en daadkracht leiding geven;
 • zet zijn of haar leidinggevende ervaring in om het team te coachen en begeleiden in het verder versterken van de professionele cultuur;
 • is creatief, ondernemend en heeft affiniteit met veranderprocessen;
 • is in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord en gemotiveerd voelen;
 • heeft lef, is analytisch, innovatief en oplossingsgericht;
 • heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen;
 • is flexibel, betrokken en betrouwbaar op afspraken;
 • is vaardig in het opstellen, uitvoeren en borgen van beleidsplannen en heeft financieel inzicht.

Fte

0,6 – 0,8 fte

Schaal

CAO-PO AC (min. € 2704 - max. € 4709)

Wat bieden wij?

Koninklijke Auris Groep biedt:

 • een gemotiveerd multidisciplinair team van deskundige collega’s (leerkrachten, logopedisten, onderwijsassistenten, gedragsdeskundigen);
 • een ervaren en gepassioneerd team;
 • een inspirerende werksfeer waarin iedereen de best mogelijke onderwijsresultaten met de leerlingen wil behalen;
 • een uitdagende functie in een veranderende omgeving;
 • een school-managementteam waarin wee collega-teamleiders intensief en constructief met je samenwerken;
 • een regiomanagementteam dat gericht is op samenwerking en kwaliteit;
 • een opleidings- en ontwikkeltraject samen met collega-teamleiders uit de regio;
 • een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de Koninklijke Auris Groep bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 25 maart 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 27 maart op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland in de week van 1 en 8 april, Prof. van Gilseschool, Daslookweg 2, 2015 KN Haarlem.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

 

Organisatienaam

Koninklijke Auris Groep

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.