Teamleider-zorgcoördinator VMBO Auris College Leiden

inspirerend| coachend | besluitvaardig

De functie in het kort

Bent u die transparante teamleider van het VMBO die tussen zijn/haar mensen staat en het team kan laten excelleren om het verschil te maken? Denkt u in kansen en mogelijkheden voor kinderen en professionals? Wilt u uw leidinggevende ervaring combineren met het coördineren van de zorg? Wilt u zich, samen met uw collega teamleider-zorgcoördinator van het praktijkonderwijs, inzetten om het Auris College Leiden en ons gespecialiseerde cluster 2 onderwijs in Leiden en omgeving nog beter op de kaart te zetten? Dan zijn wij op zoek naar u!

U voelt zich thuis in een omgeving waar met hart en ziel gewerkt wordt aan een specialistisch aanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en leerlingen die slechthorend zijn. Samen met uw collega teamleider-zorgcoördinator van de Praktijkstroom maakt u deel uit van de directie en bent u samen integraal verantwoordelijk voor het primaire proces op de school, waaronder de personeels- en kwaliteitszorg. U geeft leiding aan een klein, zelfstandig werkend en betrokken team van ca. 12 medewerkers, die voor een hoge kwaliteit onderwijs gaan. Als zorgcoördinator bent u ook goed zichtbaar en bereikbaar voor leerlingen. Het is voor u vanzelfsprekend dat COMMUNICATIE met hoofdletters wordt geschreven. Uw bijdrage aan een professioneel klimaat van openheid en dialoog, waarin leren van en met elkaar centraal staat, maakt dat leerlingen in hun communicatie kunnen groeien en bloeien.
 
U werkt vanuit daadkracht en verbinding met humor en relativeringsvermogen en u neemt het team goed mee in de ontwikkelingen. Het team ervaart in uw aanpak een duidelijke richting en voelt zich gewaardeerd, doordat u de aanwezige talenten en specialismen goed in beeld hebt en deze optimaal weet te benutten. Uw leidinggevende stijl wordt gekenmerkt door het creëren van een open en veilig klimaat, waarin iedereen zich gemotiveerd en gestimuleerd voelt en u bevordert de totstandkoming van teambuilding en samenwerking.
 
U bent als teamleider een daadkrachtige verbinder die kan schakelen op alle niveaus. U geeft samen met de regiodirecteur vorm aan de strategie en beleidsvorming van Auris en u zet deze helder om naar concrete acties in de praktijk op uw school. U steekt de handen uit de mouwen als er aangepakt moet worden. Samen met het team vervult u een belangrijke rol in de samenwerking met diverse partners, zowel in- als extern. Naast de externe partners op het gebied van onderwijs, waar onder het samenwerkingsverband, en zorg is ook de gemeentelijke overheid een belangrijke partner.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (RADO) of de bereidheid deze te volgen.
 • Ervaring in het leidinggeven aan professionals in het onderwijs en/of de zorg.
 • Uitgebreide kennis over (de ontwikkelingen in) Passend Onderwijs.
 • Ervaring in het VO is een pré.

Informatie over de organisatie

Het Auris College Leiden maakt deel uit van de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep, die bestaat uit 15 scholen voor speciaal onderwijs, 3 scholen voor speciaal voortgezet onderwijs, 4 ambulante diensten, 3 audiologische centra en 16 zorglocaties. De scholen samen bieden onderwijs aan ruim 2.770 leerlingen. Voor meer informatie over De Koninklijke Auris Groep zie de website: www.auris.nl.
 
Het Auris College Leiden is een regionale school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar die moeite hebben met horen of taal, problemen met bijvoorbeeld spreken en/of duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Zij hebben een intensief cluster 2 arrangement. Leerlingen met een stoornis in het autistiche spectrum (ASS), waarbij communicatieproblemen voorop staan, zijn welkom. De leerlingen volgen onderwijs in de Praktijkstroom of VMBO-stroom. De Praktijkstroom is een vijf- of zesjarige opleiding voor leerlingen die naast hun stoornis moeilijk kunnen leren. Het VMBO-onderwijs is erop gericht om leerlingen te laten overstappen naar het reguliere onderwijs. De startpositie is een 2-jarig curriculum maar in de praktijk blijkt dat veel leerlingen gebaat zijn bij het volgen van het 3-jarig curriculum. Bij de start van de studieloopbaan wordt aan de hand van de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepaald welk curriculum wordt gevolgd. De leerlingen stromen na het 2-jarig en 3-jarig curriculum in bijna alle gevallen uit naar het regulier VMBO. Een ambulant begeleider begeleidt de overgang naar het regulier onderwijs en werkt hierbij nauw samen met de mentor van de reguliere school, de leerling en de ouders. Kortom: de leerling staat centraal en wordt elke dag uitgedaagd om zijn maximale leerprestaties te halen. Het team van het Auris College Leiden omschrijft zichzelf als een actief team dat graag met de nieuwe teamleider meedenkt om het onderwijs “elke dag een beetje beter te maken”. Het is een bijna zelfsturend professioneel werkend team dat elkaar qua competenties goed aanvult.

Voor meer informatie zie onze: website Auris College (Leiden).

Competenties en vaardigheden

Onze ideale teamleider:

 • heeft een visie op het toekomstbestendig maken van ons specialistische onderwijs in het VMBO: “hij of zij gaat gewoon voor goed onderwijs voor deze leerlingen!”;
 • kan met passie en enthousiasme leiding geven, streeft het overlegmodel na maar kan ook goed besluiten nemen;
 • maakt goed gebruik van de reeds aanwezige kwaliteiten in het team;
 • staat met een ‘hands-on-mentaliteit’ graag “tussen zijn/haar mensen” en zet zijn/haar leidinggevende ervaring in om het team te coachen en te begeleiden in het verder versterken van de professionele cultuur;
 • begrenst, kan ook als “hitteschild” dienen, handhaaft goed op afspraken, is analytisch, innovatief en oplossingsgericht;
 • heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen en weet het cluster 2 onderwijs goed te profileren in de regio;
 • is vaardig in het opstellen, uitvoeren en borgen van beleidsplannen en heeft financieel inzicht.

Fte

0,8 fte

Schaal

CAO-PO AC

Wat bieden wij?

Koninklijke Auris Groep biedt:

 • een financieel gezonde en goed functionerende school in een mooi schoolgebouw, met mooie plannen voor de nabije toekomst;
 • een gemotiveerd team met deskundige professionals;
 • een warm en betrokken team dat dagelijks werkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de professionele cultuur;
 • een inspirerende werksfeer waarin iedereen de best mogelijke onderwijsresultaten met de leerlingen wil behalen;
 • een schoolmanagementteam waarin intensief en constructief wordt samengewerkt;
 • een regiomanagementteam dat gericht is op samenwerking en kwaliteit;
 • een opleidings- en ontwikkeltraject samen met collega-teamleiders uit de regio;
 • een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de Koninklijke Auris Groep bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk maandag 3 juni 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op donderdag 6 juni 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De 1e ronde gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op maandag 17 juni 2019 en de 2e ronde op maandag 24 juni 2019. De gesprekken vinden plaats op het Auris College Leiden, Obrechtstraat 4, 2324 VN Leiden.
 
Een assessment maakt onderdeel uit van deze procedure.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
 
 (Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

 

Organisatienaam

Koninklijke Auris Groep

Ingangsdatum

01-09-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.