Twee leden Raad van Toezicht Stichting KBA Nw West

profielen: onderwijs & kwaliteit | governance & juridisch

De functie in het kort

Als lid van de Raad van Toezicht houdt u vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezicht op de uitvoering van de taken van de directeur-bestuurder en werkt u aan ‘good governance’.
Elk lid van de Raad is een generalist met benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Daarnaast beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. In haar samenstelling is de Raad van Toezicht een multidisciplinair en multicultureel team. Een afspiegeling van de scholen en Amsterdam. Gelet op de huidige samenstelling zoekt de raad versterking op het gebied van onderwijs & kwaliteit en op het gebied juridisch & governance.
 
Specifiek profiel voor onderwijs & kwaliteit:

 • kennis van, inzicht in en affiniteit met het (basis)onderwijs;
 • kennis van onderwijsprocessen & kwaliteit;
 • vanuit woon/werkomgeving verbonden met Amsterdam en bij voorkeur met de multiculturele samenleving.

Dit lid wordt geworven op bindende voordracht van de GMR.

Specifiek profiel voor governance & juridisch:

 • expertise en adviesvaardig op het gebied van governance, juridische vraagstukken en wet- en regelgeving, kennis van arbeidsrecht strekt tot aanbeveling;
 • affiniteit met doelstelling en het werkveld van KBA Nieuw West, bij voorkeur verbonden met Amsterdam en de multiculturele samenleving;
 • goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Wat vragen wij?

 • Respecteren van de grondslag en de doelstelling van de stichting.
 • Voldoende tijd en energie om de functie als lid van de Raad van Toezicht uit te oefenen.
 • Kunnen acteren op de grootstedelijke situatie van de stichting.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Academisch werk- en denkniveau en een brede maatschappelijke oriëntatie.
 • Flexibele agenda, beschikbaarheid en afspraakbetrouwbaarheid.
 • Visie op en bekend met toezichthouden en bij voorkeur toezichthoudende ervaring.
 • Bekend met de veelkleurige Amsterdamse samenleving en mentaliteit.

Informatie over de organisatie

Stichting KBA Nieuw West is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs in Amsterdam West. Sinds juli 2016 wordt gewerkt met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de stafmedewerkers en de directeuren van de zeven scholen die deel uitmaken van de stichting. KBA scholen hebben de ambitie om blijvend het beste onderwijs te verzorgen en zich continu te blijven ontwikkelen. KBA scholen zijn Amsterdamse scholen en werken binnen een grootstedelijke context. De stichting en de scholen hebben te maken met politiek/bestuurlijke ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau. Zij zijn maatschappelijk breed geïnformeerd.
 
Voor meer informatie zie: www.stkba.nl

Competenties en vaardigheden

De leden van de Raad van Toezicht:

 • zijn in staat om integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het bestuur;
 • zijn op basis van kennis en ervaring in staat om op het niveau van het bestuur te fungeren als sparringpartner over vraagstukken waar het bestuur voor staat;
 • hebben kennis van de context van de organisatie en inzicht in de diverse belangen waar de organisatie mee te maken heeft;
 • kunnen (globale) informatie interpreteren en kunnen beleidsvoorstellen beoordelen op hun effecten voor de organisatie en de maatschappelijke omgeving;
 • zijn in staat afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • kunnen beoordelen/toezien combineren met adviseren/stimuleren;
 • zijn in staat tot het zich snel eigen maken van nieuwe informatie, kunnen omgaan met feedback, hebben een sterk en expliciet rolbesef en zijn in hoge mate in staat tot (collectieve) zelfreflectie;
 • zijn in staat om de ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 • hebben zicht op relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • zijn in staat hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
 • zijn onafhankelijk en integer en zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de organisatie en voor de van haar uitgaande scholen.

Wat bieden wij?

Stichting KBA Nw West biedt: 

 • zittingstermijn van vier jaar met mogelijkheid tot één keer verlengen;
 • vacatievergoeding van € 3.000,-;
 • onkostenvergoeding voor o.a. reiskosten;
 • mogelijkheid tot scholing.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting KBA Nw West bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 29 april 2019 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 7 of 8 mei 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 15 mei 2019 te Amstelveen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Inge Haan via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.
 

Organisatienaam

Stichting KBA Nw West

Ingangsdatum

01-07-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.