Voorzitter College van Bestuur CSG De Goudse Waarden

verbinder | inspirerend leider | onderwijshart

De functie in het kort

Het College van Bestuur van de CSG De Goudse Waarden is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de kwaliteit, huisvesting en de financiële positie van de Stichting en de scholen. De organisatie geniet een goede reputatie. De bestuurder speelt een belangrijke rol in het krachtenveld van het regionale onderwijs. De bestuurder heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het invullen en uitdragen van de christelijke identiteit van de CSG De Goudse Waarden. Intern stimuleert de bestuurder de samenwerking en het lerend vermogen op het gebied van kwaliteit, onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie.

Wat vragen wij?

 • Een verbindend leider met ervaring als bestuurder of directeur.
 • Kennis van, inzicht in en visie op het voortgezet onderwijs.
 • Ervaring in het leiden van organisaties van professionals.
 • Een strategisch denker die, met kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs en de politiek-bestuurlijke processen, zich snel kan inwerken in de regio.
 • Een intern en extern zichtbaar bestuurder en belangenbehartiger.
 • Iemand die zich verbindt met de netwerken in de regio.

Informatie over de organisatie

De rechtspersoon van CSG De Goudse Waarden is een stichtingsvorm onder naam van ‘Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving’. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Gouda en is het bevoegd gezag van CSG De Goudse Waarden en de Praktijkschool De Goudse Waarden. Het College van Bestuur (CvB) groeit toe naar een eenhoofdig bestuur van de stichting. Voor De Goudse Waarden is de Code Goed Onderwijsbestuur VO van toepassing. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Het besturingsmodel gaat uit van mandatering voor de directeuren van de sectoren Praktijkonderwijs, VMBO en Lyceum‐ HAVO, binnen de bestuurlijke kaders die door het CvB worden aangegeven. De drie sectordirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor zaken die de sector betreffen. Tot de staf van het CvB behoren naast het bestuurssecretariaat ook de directeur beheer en de controller. Zij staan aan het hoofd van respectievelijk de facilitaire dienst en de functionele diensten op het gebied van HRM/payroll, financiën en leerlingenadministratie.
 
De CSG De Goudse Waarden en de Praktijkschool De Goudse Waarden verzorgen voor bijna 2.000 leerlingen een breed onderwijsaanbod, variërend van praktijkonderwijs tot en met tweetalig gymnasium. Beide scholen met in totaal ongeveer 260 medewerkers, zijn gevestigd in de gemeente Gouda.
 
Voor meer informatie zie: www.degoudsewaarden.nl.

Competenties en vaardigheden

De toekomstige bestuurder:

 • gaat voor christelijk onderwijs en weet invulling te geven aan de visie en de missie van de christelijke scholengemeenschap De Goudse Waarden;
 • beweegt zich gemakkelijk in de strategisch complexe omgeving van het onderwijs;
 • inspireert en stimuleert vernieuwende ontwikkelingen en talentontwikkeling;
 • is besluitvaardig, koersvast, ondersteunt en geeft ruimte en vertrouwen aan de collega’s in de organisatie;
 • is gewend om te gaan met vraagstukken in de sfeer van huisvesting, ICT, financiën, personeel & organisatie en medezeggenschap;
 • is toegankelijk, inlevend en transparant in handelen en communicatie.

Fte

1,0 fte

Schaal

B3 van de CAO Bestuurders VO

Wat bieden wij?

Stichting voor PCVO biedt:

 • een organisatie waarvan de basis op orde is, financieel stabiel, met een veilig klimaat voor leerling en collega;
 • grote verscheidenheid aan opleidingen;
 • een open, betrouwbaar en constructief directieteam, een goede verstandhouding met de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad;
 • gedreven collega’s met een groot hart voor leerlingen.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt CSG De Goudse Waarden bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk maandag 25 maart 2019 om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.
 
Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 1 en 3 april op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
Daarna volgen gesprekken met een selectiecommissie (afvaardiging van de Raad van Toezicht) op 8 april en met de benoemingsadviescommissie (afvaardiging van de diverse gremia in de organisatie) op 11 april. Op 18 april vindt het gesprek met de Raad van Toezicht plaats, gevolgd door het benoemingsgesprek op 19 april.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J.C. (Johan) van der Horst, senior consultant via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

Organisatienaam

Stichting voor PCVO

Ingangsdatum

01-09-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.