Voorzitter College van Bestuur SaKS

De functie

De wereld om ons heen is volop in ontwikkeling en vaste kaders en structuren van de traditionele samenleving verdwijnen langzaam. Kinderen moeten straks omgaan met technologieën die nu nog niet zijn uitgevonden en het onderwijs zal anders worden ingericht. SaKS biedt toekomstgericht onderwijs, waarbij kinderen vanuit eigen drijfveren en talenten zich steeds verder ontwikkelen. Zo worden ze voorbereid op een wereld die komen gaat en weten hoe zij hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Ben jij sterk gemotiveerd hierin een belangrijke rol te spelen en als inspirerende, daadkrachtige en innovatieve bestuurder hier integraal eindverantwoordelijk voor te zijn? Dan is voorzitter College van Bestuur bij SaKS voor jou een interessante functie om samen met de medewerkers de “SaKS-Beweging” ontwikkelingsgericht voort te zetten.

Meer weten over de functie, zie het promotiefilmpje: Ben jij de nieuwe voortzetter?

SaKS heeft zich als organisatie de afgelopen jaren ontwikkeld langs twee belangrijke hoofdlijnen: bewegen naar 21ste eeuws onderwijs en de organisatie op orde brengen op het gebied van opbrengsten, passend onderwijs en bedrijfsvoering. Jij bent als nieuwe bestuurder visie-gedreven, verbindt de theorie met de praktijk en faciliteert de uitgezette strategische koers. Je acteert daarbij transparant en versterkt de onderlinge verbinding van de scholen en het verder professionaliseren van de organisatie. Je onderschrijft de besturingsfilosofie, waarin intrinsieke motivatie een belangrijk element is en weet ontwikkelingen te initiëren én te borgen. Daarbij investeer je in vakmanschap, door het bieden van ruimte, door eigenaarschap te stimuleren en door ambities en talenten overal in de organisatie in te zetten en met elkaar te verbinden. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn laag in de organisatie belegd, waarbij je weet op de juiste momenten sturing te geven. Je informeert de Raad van Toezicht van SaKS die als werkgever het klankbord is van de bestuurder en toezicht houdt op de kwaliteit van bestuur en organisatie op basis van de Code Goed Bestuur.

Van jou wordt een bijdrage verwacht in het regionale krachtenveld van kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs. Je hebt een adviserende, verbindende en proactieve rol richting de verschillende overlegpartners, zoals de gemeente en andere schoolbesturen, waarbij het belang van toekomstgericht onderwijs voorop staat. Je stelt je op de hoogte van de sociaal maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de regio Alkmaar en kent de landelijke ontwikkelingen binnen kinderopvang en onderwijs. Intern stimuleer je de samenwerking en het lerend vermogen tussen de scholen op het gebied van kwaliteit, onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie. Je verbindt de interne en externe ontwikkelingen, waarbij SaKS een inspirerende gesprekspartner is aan de overlegtafel.

Wat bieden wij?

SaKS biedt:

 • Een uitdagende bestuursfunctie bij een unieke organisatie met een stevig fundament en volop kansen deze verder te ontwikkelen en te borgen.
 • Een organisatie met een vernieuwende besturingsfilosofie, waarin intrinsieke motivatie, eigenaarschap en verantwoordelijkheid belangrijke elementen zijn.
 • Een functie binnen een professionele, lerende organisatie, waarin je vanuit een (financieel) gezonde basis in jouw rol kunt bijdragen aan toekomstgericht onderwijs; jouw vakmanschap krijgt alle ruimte.
 • Bekwame en betrokken medewerkers waarmee het goed ‘sparren’ is.
 • Een betrokken Raad van Toezicht gericht op kansen en ontwikkeling met als basis de Code Goed Toezicht.
 • Een inhoudelijk en inspirerende omgeving in de regio Alkmaar.

Schaal

€ 6.308 - € 8.144 | cao bestuurders PO B4

Fte

0,8 – 1,0 fte

Informatie over de organisatie

SaKS is een onderwijsorganisatie van 14 basisscholen in Alkmaar en Bergen met elk een eigen en uniek profiel. De scholen tellen samen zo’n 4000 leerlingen en 350 medewerkers. De bestuurder van SaKS vormt samen met de acht meerschoolse directeuren het bovenschools collectief, ondersteund door de medewerkers van het SaKSplein.

Het DNA van SaKS wordt gevormd door de zogenaamde ‘SaKS-Beweging’. Een beweging die een aantal jaren geleden is ingezet vanuit de sterke overtuiging dat het anders moet èn kan in het onderwijs. De ongrijpbaarheid van de toekomst bood een prachtige uitdaging om anders naar het onderwijs te kijken. Om weg te bewegen van een systeem dat kinderen langs dezelfde meetlat legt, om oude manier van denken los te laten en nieuwe paden te bewandelen.

“Worden wie je bent”, weten wat je waard bent en van daaruit je eigen toekomst vormgeven vormt de kern van de beweging. De beweging naar “worden wie je bent” verloopt langs drie richtsnoeren: eigenaarschap, talentontwikkeling en samenwerking. De richtsnoeren geven focus, maar ook ruimte om in dialoog met in- en externe stakeholders een eigen vertaling op schoolniveau te maken.

(Persoonlijk) leiderschap is een speerpunt en cruciaal om het onderwijs echt te veranderen. Met het inzetten en verbinden van ieders talenten vormt SaKS een krachtig collectief en lukt het steeds meer om waarde te creëren in ons onderwijs. Zo werken we inmiddels met een weetstelsel waarin nieuwsgierigheid en leren van elkaar centraal staan, waarin ook de onderwijsinspectie zijn vertrouwen heeft uitgesproken. Medewerkers van SaKS worden meer en meer op hun talenten aangesproken, ervaren ruimte om te pionieren en doen dat ook volop.

SaKS is volop aan het transformeren naar een netwerkorganisatie die werkt aan toekomstbestendig onderwijs. Sinds ruim een jaar maken we met de slogan “SaKS Overmorgen” duidelijk dat we met ons onderwijs niet alleen kinderen een basis willen geven voor een gezonde en gelukkige toekomst voor zichzelf, maar juist ook voor de wereld waarin ze leven. We blijven ook daarin voortdurend op zoek naar wat werkt en naar hoe we samen de wereld een beetje mooier kunnen maken.

Voor meer informatie over SaKS, de SaKS-beweging en SaKS Overmorgen: www.saks.nl/voorzitter-college-van-bestuur-gezocht

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent een inspirerende en toegankelijke bestuurder met onderwijsinhoudelijke visie en weet deze te verbinden aan de ingezette richting.
 • Je hebt lef, bent ondernemend, daadkrachtig en zoekt samen met anderen naar oplossingen, ziet kansen en weet deze te benutten.
 • Je bent vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor innovatieve ideeën.
 • Je kunt richting geven aan vernieuwingsprocessen en hebt zicht op de effecten daarvan in de organisatie.
 • Je kunt goed luisteren, meedenken, stelt de goede vragen, hebt het juiste belang voor ogen, legt verantwoordelijkheid laag in de organisatie en neemt je bestuurlijke verantwoordelijkheid indien nodig.
 • Je (h)erkent elkaars talenten en ontwikkelpunten, laat medewerkers met en van elkaar leren en brengt elkaar in verbinding.
 • Je stimuleert een onderzoekende houding bij medewerkers en staat in verbinding met de omgeving van de organisatie.
 • Je bent gericht op samenwerking, het creëren van vertrouwen en hebt een sterk empathisch vermogen.
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor SaKS. Wij vragen je op passende wijze te solliciteren, aangevuld met een cv. Graag ontvangen wij jouw reactie uiterlijk 3 mei 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina. 

Een schriftelijke motivatie kan via onze ‘solliciteerpagina’. Als je op andere wijze wilt solliciteren kun je een bestand als motivatie separaat sturen aan secretariaat@scolix.nl onder vermelding van je naam en bijbehorende functie. Is je LinkedIn pagina beter dan je cv dan mag je deze ook insturen in plaats van je cv. 

Na de selectie van de binnengekomen reacties volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) vinden plaats in Alkmaar.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 3 mei 2021
Voorgesprekken ScoliX: 6 en 7 mei 2021
1e gesprek BAC: 11 of 12 mei 2021
ODC-meting: 13, 14 of 17 mei 2021
2e gesprek BAC: 18 of 19 mei 2021

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel van der Linden via marcelvanderlinden@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een ODC-meting (Odin Development Compass) maakt onderdeel uit van de procedure.

Ingangsdatum

01-08-2021

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature