Voorzitter College van Bestuur Stichting Het Rijnlands Lyceum

(internationaal) po/vo onderwijs – excellentie & ambitie

De functie in het kort

Het eenhoofdige College van Bestuur van Stichting Het Rijnlands Lyceum is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de kwaliteit, huisvesting en de financiële positie van de Stichting en de scholen. De organisatie geniet een uitstekende reputatie in binnen- en buitenland en biedt excellent (internationaal) basis- en voortgezet onderwijs. Van de bestuurder wordt een belangrijke rol verwacht in het krachtenveld van het nationale en internationale onderwijs, zowel regionaal als landelijk. Intern stimuleert de bestuurder de samenwerking en het lerend vermogen tussen de scholen op het gebied van kwaliteit, onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie.

Wat vragen wij?

 • Een ervaren en daadkrachtig onderwijsbestuurder;
 • Een gezaghebbend intern en extern boegbeeld en belangenbehartiger;
 • Excellente beheersing van de Engelse taal;
 • Kennis van, inzicht in en visie op het nationale en internationale onderwijs;
 • Een sterke antenne voor bestuurlijke verhoudingen en interculturele sensitiviteit;
 • Een inhoudelijk gesprekspartner voor rectoren en directeuren.

Informatie over de organisatie

De Stichting Het Rijnlands Lyceum biedt basis- en voortgezet onderwijs op algemene grondslag in de regio Leiden en Den Haag. Aan Het Rijnlands zijn vijf scholen voor voortgezet onderwijs en drie scholen voor basisonderwijs verbonden. Met meer dan 7250 leerlingen, 1150 medewerkers en €80 mln. aan baten is het Rijnlands Lyceum een middelgrote onderwijsorganisatie. Kenmerkend voor Het Rijnlands is het grote aantal expatleerlingen (>3500) verdeeld over drie internationale scholen. Daarmee is Het Rijnlands een toonaangevende speler in Nederland.
 
De Stichting Het Rijnlands Lyceum is in 1936 opgericht. Naast de oorspronkelijke locatie, het Rijnlands Lyceum  Wassenaar (1936), zijn in de regio Leiden twee nieuwe vestigingen opgezet: Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest (1956) en Het Rijnlands Lyceum Sassenheim (1972).
 
Sinds 1991 maakt de International School of The Hague deel uit van de Stichting. In 2011 werd de Eerste Nederlandse Montessorischool, een basisschool in Den Haag, onderdeel van Het Rijnlands. Vervolgens is in 2012 de Europese School Den Haag Rijnlands Lyceum van start gegaan. Deze laatste school richt zich voornamelijk op het onderwijs aan de kinderen van Europese ambtenaren werkzaam in Den Haag en omgeving.
 
De drie scholengemeenschappen in Wassenaar, Oegstgeest en Sassenheim bieden onderwijs variërend van mavo tot gymnasium. Van oudsher kenmerkt Het Rijnlands zich echter door het internationale onderwijsaanbod, inclusief tweetalig onderwijs (TTO). Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest kent een eigen internationale afdeling voor MYP en IB onderwijs. Per augustus 2019 start ook het Rijnlands Lyceum Wassenaar met een internationale afdeling (MYP en IB). De International School of The Hague biedt internationaal basis- en voortgezet onderwijs (IPC, MYP en IB) en de Europese School Den Haag biedt Europees basis- en voortgezet onderwijs (het Europees Baccalaureaat). Met dit onderwijs aan inmiddels meer dan 3500 expatleerlingen is de Stichting de grootste aanbieder in Nederland van bekostigd internationaal basis- en voortgezet onderwijs en speelt daarin voor de regio Haaglanden en Leiden een belangrijke rol. Er wordt een verdere groei van dit type onderwijs voorzien en dit vormt dan ook een belangrijk strategisch onderwerp, met name ook ten aanzien van spreiding van voorzieningen en adequate huisvesting.
 
De Stichting bestaat meer dan 80 jaar en de Eerste Nederlandse Montessorischool vierde in 2017 zelfs zijn honderd jarig bestaan. De Rijnlandse scholen voelen zich nog altijd verbonden met hun oorspronkelijke doelstelling: het verzorgen van kwaliteitsonderwijs voor hen die meer willen dan een standaard onderwijsaanbod. De internationale dimensie is daarbij een van de onderscheidende kenmerken. Het Rijnlands draagt ‘international mindedness’ uit als een van de belangrijkste kernwaarden.
 
De acht scholen worden elk geleid door een rector of directeur. Zij rapporteren aan de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting. Deze wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het Bestuursbureau in Wassenaar waar expertise aanwezig is op gebieden als finance & control, HRM, salarisadministratie, huisvesting, inkoop, en ICT. De voorzitter van het College van Bestuur voert het overleg met twee gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (PO en VO) van de Stichting.
 
Voor meer informatie zie: www.rijnlandslyceum.nl.

Competenties en vaardigheden

De toekomstige voorzitter van het College van Bestuur:

 • is flexibel, toegankelijk, waar nodig hands-on en bereid de organisatie in te gaan;
 • beweegt zich gemakkelijk en zichtbaar in de strategisch complexe omgeving van het (internationale) onderwijs;
 • is gewend om te gaan met vraagstukken in de sfeer van onderwijsvernieuwing, huisvesting, ICT, financiën, personeel & organisatie en medezeggenschap;
 • stelt kaders, maar geeft ook ruimte en vertrouwen aan leidinggevenden in de organisatie;
 • is onderzoekend, rolvast en besluitvaardig.

Fte

1,0 fte

Schaal

CAO Bestuurders VO, schaal B4 (13 complexiteitspunten)

Wat bieden wij?

Stichting Het Rijnlands Lyceum biedt:

 • Een uitdagende baan als collegevoorzitter van een gerenommeerde middelgrote internationaal georiënteerde onderwijsstichting die excellent onderwijs nastreeft en realiseert.
 • Een gezonde organisatie waar medewerkers en leerlingen trots op zijn.
 • Een betrokken en goed geoutilleerde staf op het bestuursbureau.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting Het Rijnlands Lyceum bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 om 09.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 15, 16 en 17 januari op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
Daarna volgen gesprekken met een selectiecommissie (afvaardiging van de Raad van Toezicht en een rector) op 22 januari (1e gesprek) en 29 januari in de middag (2e gesprek), waarna twee benoemingsadviescommissies (BAC1: management; BAC2: medezeggenschap) advies uitbrengen aan de selectiecommissie over de laatst overgebleven kandida(a)t(en). Gesprekken met deze twee benoemingsadviescommissies zijn gepland op 4 februari in de middag/avond. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dhr. drs. Marcel L. Bos, senior consultant via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Stichting Het Rijnlands Lyceum

Ingangsdatum

01-08-2019

Deel deze vacature

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.