Voorzitter College van Bestuur Stichting OPO-R te Tiel (0,8 – 1,0 fte)

Vanuit verbinding bouwen aan toekomstgericht onderwijs van goede kwaliteit

De functie in het kort

Als éénhoofdig College van Bestuur levert u een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van de organisatie op zowel onderwijskundig gebied als op het gebied van de organisatiestructuur- en cultuur. Vanuit rolvast gedrag weet u de directeuren te motiveren en te inspireren bij de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan 2015 - 2019 ‘Leve het verschil’. U bent betrokken en zichtbaar en weet wat er speelt in de organisatie. Als netwerker kent u niet alleen de directe sociale en politieke omgeving van OPO-R, maar ook het landelijke onderwijsveld. Door te anticiperen op de onderwijsontwikkelingen is en blijft de organisatie up-to-date en is OPO-R een volwaardige gesprekspartner aan elke overlegtafel.
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wordt ondersteund door medewerkers van het stafbureau en een algemeen directeur. Op basis van inhoud is er een onderlinge rolverdeling tussen het College van Bestuur en de algemeen directeur. Op operationeel niveau is de voorzitter van het College van Bestuur eindverantwoordelijk voor de portefeuilles: onderwijs, kwaliteitszorg en communicatie (op OPO-R niveau). De algemeen directeur is op operationeel niveau eindverantwoordelijk voor de portefeuilles: financiën, personeel en facilitaire zaken. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Wat vragen wij?

 • Voorstander van openbaar onderwijs zijn en de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijven;
 • Duidelijke visie op (toekomstgericht)onderwijs;
 • Bij voorkeur ervaring als bestuurder binnen een onderwijsorganisatie of onderwijs gerelateerd;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met facilitaire bedrijfsvoering, financiën en personeel;
 • Een visionair die vernieuwende ideeën weet te verbinden aan de ingezette koers en planvorming;
 • Ervaring met verandermanagement in een organisatie met betrokken professionals;
 • Ervaring met het vertalen van lange termijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleid;
 • Koersvast en gericht op ontwikkeling en resultaat vanuit een faciliterende, bestuurlijke rol;
 • Een onderwijsinhoudelijke achtergrond en bij voorkeur ervaring in het samenwerken met aanverwante organisaties: samenwerkingsverbanden, gemeenten, peuterspeelzaal en kinderopvang;
 • Een breed en levend netwerk in het onderwijs en aanverwante organisaties;
 • Kennis van en ervaring met marketingcommunicatie.

Bedrijfsinformatie

Stichting OPO-R bestaat uit 11 openbare basisscholen in Tiel, Culemborg en Wadenoijen en een basisschool voor speciaal onderwijs in Tiel. Naast het verschil tussen gewoon basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, verschillen de scholen in onderwijsconcepten van elkaar. Binnen de 11 reguliere basisscholen zijn twee Montessori scholen, twee Daltonscholen en één Jenaplanschool. Het aantal medewerkers dat bij OPO- R in dienst is bedraagt ongeveer 127 fte. Zij geven les aan ongeveer 1900 leerlingen.
De missie van OPO-R is kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen. Een wereld waarin iedereen anders is en waar samen leven mooier wordt door het ontdekken van de verschillen en overeenkomsten.
De medewerkers van OPO-R gaan voor onderwijs dat leidt tot zelfbewuste kinderen die leren verantwoordelijkheid te nemen. Onderwijs waarin de leerkrachten de leerlingen helpen te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen in de wereld van morgen. Onderwijs dat ruimte laat voor verschillen en haar onderwijsvorm daarop aansluit.
 
Dit doen ze door invulling geven aan het onderwijs vanuit zes kernwaarden waaraan het openbaar onderwijs te herkennen is:

 • iedereen is welkom
 • iedereen benoembaar
 • wederzijds respect
 • waarden en normen
 • van en voor de samenleving
 • levensbeschouwing en godsdienst

én door steeds met de leerlingen, ouders en de omgeving van de school in gesprek te blijven.
 
OPO-R is een organisatie in ontwikkeling. Onder andere de demografische krimp, de stille bezuinigingen en passend onderwijs gaven in 2013 aanleiding voor aanpassingen in de organisatie. Naast het (onder)zoeken van diverse vormen van samenwerking is in de afgelopen vier jaar ingezet op het professionaliseren van de organisatiestructuur en -cultuur en het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
 
Naast de veilige en samenwerkende cultuur, wil OPO-R de komende jaren onder andere de volgende specifieke doelstellingen bereiken:

 • Herkenbare openbare scholen met een duidelijk eigen gezicht.
 • Toekomstgericht onderwijs dat aansluit op de eigen onderwijskundige visie en de huidige en toekomstige samenleving.
 • Onderwijs in verbinding, vanuit de eigen visie en in relatie met wat de omgeving nodig heeft.
 • Bekwaam en professioneel personeel dat zich met plezier inzet voor de school, de leerlingen en ook voor de Stichting.
 • Goed werkgeverschap: voorzieningen en maatregelen die werknemers ondersteunen om zich vanuit de eigen kwaliteiten zo goed mogelijk in te kunnen zetten.
 • Kwaliteit: op de hoogte zijn van voortgang en resultaten en hier effectief en doelmatig op handelen.
 • Scherp toezicht, krachtig bestuur en sterk leiderschap.
 • Een duurzame en toekomstbestendige organisatie.

 Meer informatie over de organisatie is te vinden op: www.opo-r.nl

Competenties en vaardigheden

De ideale kandidaat:

 • Is energiek en bevlogen, betrokken bij alle geledingen en heeft passie voor het onderwijs;
 • Is rolvast en verwacht dit ook van anderen in de organisatie;
 • Is communicatief- en sociaal vaardig;
 • Is bestuurlijk- en politiek sensitief;
 • Is proactief, gericht op kansen, herkent en benut deze om de organisatiedoelen te behalen;
 • Is een netwerker, verbinder en gericht op samenwerking en weet de organisatie zowel intern als extern daardoor te versterken;
 • Biedt kaders, is daadkrachtig en durft grenzen te stellen;
 • Levert vanuit de ‘eigen teamrol van Belbin’ een complementaire bijdrage aan de samenwerking met de algemeen directeur en het MT.

OPO-R gaat uit van de kracht van verschillen. Zij zet de teamrollen van Belbin in om tot een succesvolle samenwerking en samenstelling van teams te komen. De verschillende teamrollen vullen elkaar aan en versterken elkaar.
Een Belbin teamrollentest maakt onderdeel uit van deze procedure, waarbij expliciet gezocht wordt naar een aanvullende rol van het College van Bestuur op de teamrol van de algemeen directeur.

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

B4 cao Bestuurders PO

Wat bieden wij?

OPO-R biedt:

 • Een uitdagende baan voor tenminste een periode van vier jaar;
 • Schaal B4 cao Bestuurders PO;
 • Een gedreven team van professionals;
 • Een professionele en betrokken Raad van Toezicht.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland bij de werving & selectie van hun nieuwe bestuurder. OPO-R stelt voor geïnteresseerden een Informatiepakket beschikbaar dat is op te vragen via ons e-mailadres: info@scolix.nl. 

De vacature heeft een verlengde openstelling gedurende de zomervakantie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina. Na de zomervakantie informeren wij u over het vervolg van de procedure. 

Organisatienaam

OPO-R (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland)

Ingangsdatum

01-09-2017

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.