Voorzitter Raad van Toezicht De Stroming

door ervaring thuis in ‘state of the art’ toezichthouden

De functie in het kort

De voorzitter:

 • agendeert en leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • organiseert de informatievoorziening voor en na de vergaderingen;
 • is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht;
 • is het extern boegbeeld en de woordvoerder van de Raad van Toezicht (als de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter);
 • heeft voldoende en aantoonbare kennis van bedrijfsvoering als belangrijk object van toezicht en
 • is lid van de remuneratiecommissie.

Wat vragen wij?

 • een voorzitter van de eerste Raad van Toezicht van de Stroming die door ervaring thuis is in ‘state of the art’ toezichthouden;
 • iemand die zowel de (meestal in hun rol startende) leden van de Raad als het College van Bestuur ondersteunt en begeleidt om in positie te komen, de toezichthoudende en bestuurlijke rollen te vervullen en (onder meer door de ontwikkeling van het geëigende instrumentarium en voorbeeldgedrag) Raad en Bestuur helpt zich snel te ontwikkelen naar een goed professioneel niveau.

Informatie over de organisatie

De vereniging biedt met ca. 160 medewerkers kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs aan ruim 1500 leerlingen. De vereniging telt momenteel negen basisscholen. Er zijn fusiebesprekingen gaande met twee andere besturen (beide zogenaamde éénpitters), waardoor het leerlingenaantal zal stijgen naar ca. 2000 leerlingen.

De vereniging heeft als statutaire kerntaak het oprichten en in standhouden van protestants-christelijke basisonderwijs in de regio. De bijbel is de bron voor de waarden en normen van waaruit ons onderwijs wordt vorm gegeven. De basiskernwaarden zijn: Geloof, Hoop en Liefde.
Het (eenhoofdig) College van Bestuur vormt samen met de directeuren van de scholen het directieoverleg. Het bestuursbureau wordt gevormd door de bestuurder, een beleidsmedewerker HRM en een secretaresse. De financiële en de personele administratie is ondergebracht bij een administratiekantoor. Benoeming van de Raad van Toezicht dient te worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de Vereniging.

Voor meer informatie zie: www.destroming.eu

Competenties en vaardigheden

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, behalve competenties die voor elk lid gelden zoals beschreven in het formele profiel, ook specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder heeft de voorzitter:

 • het vermogen om met gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
 • de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming;
 • inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
 • zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij of zij zo nodig extern een rol in het belang van De Stroming kan vervullen;
 • bij voorkeur een bestuurlijke en/of economisch/bedrijfskundige achtergrond.

Tenslotte onderschrijft de voorzitter van harte de grondslag van de vereniging en is een bruggenbouwer, crisisbestendig en besluitvaardig, heeft lef en humor, is bezonnen, wijs, authentiek en van onbesproken gedrag als persoon.
 

Wat bieden wij?

De Stroming biedt een uitdagende functie van voorzitter van de eerste Raad van Toezicht van Vereniging De Stroming. Het gaat om een functie waar veel aangrijpingspunten liggen om de vereniging verder te ontwikkelen in professionaliteit, synergie tussen de scholen, een duurzaam perspectief en een kwaliteitsslag in bestuur en toezicht. De honorering bedraagt €5.400,- per jaar en een reiskostenvergoeding.
 

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt De Stroming bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 4 juni 2018 om 9.00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina. 

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 13 en 14 juni op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. Voor kandidaten die worden uitgenodigd voor het selectiegesprek wordt een informatiepakket beschikbaar gesteld. 

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op de middag van 18 juni op het bestuursbureau aan de Koelemaaier 1 te Werkendam.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: drs. Marcel Bos via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

 (Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)
 

Organisatienaam

Vereniging De Stroming

Ingangsdatum

01-08-2018

Geen vacature kunnen vinden die aansluit bij uw voorkeuren? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.