Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Swalm & Roer

De functie

De Raad van Toezicht van Stichting Swalm & Roer zoekt, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter, per 1 april 2021 een nieuwe voorzitter. Als voorzitter van de Raad van Toezicht houdt u vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezicht op de uitvoering van de taken van het College van Bestuur van Stichting Swalm & Roer. Met de collega toezichthouders geeft u verdere invulling aan ‘good governance’.

U bent intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opdracht van Stichting Swalm & Roer en begrijpt het politieke en bestuurlijke krachtenveld van een onderwijsorganisatie vanuit uw eigen bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Met uw brede en frisse blik op het onderwijs en de stichting bent u een deskundige en prettige sparringpartner voor de bestuurder. Als teamspeler zorgt u met uw verbindende kwaliteiten voor een goede samenwerking binnen de raad en werkrelatie met de bestuurder.

Wat bieden wij?

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf toezichthouders, die opereren volgens de uitgangspunten van modern toezicht. De leden voelen zich verbonden met de organisatie en het contact tussen de raad en het College van Bestuur en GMR is open en constructief.

De Raad van Toezicht vormt een collegiaal team dat transparantie, onafhankelijkheid, rolbewustzijn en reflectie in hun rol als toezichthouder centraal stelt. In persoonlijke competenties, expertise en stijl zijn de leden complementair. De leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk, zonder last of ruggenspraak en vertegenwoordigen geen (deel)belangen. Zij spreken met één stem.

De raad vergadert zes keer per jaar met het College van Bestuur waarvan twee vergaderingen vooraf worden gegaan door een overleg met de GMR. Eén vergadering staat in het teken van een vooraf gezamenlijk vastgesteld inhoudelijk thema. Daarnaast zijn er twee commissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De voorzitter van de Raad is tevens lid van de remuneratiecommissie.

Schaal

De vergoeding bedraagt € 8.750,- per jaar

Informatie over de organisatie

Stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding, is een onderwijsorganisatie met 23 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Roermond en Roerdalen: 22 reguliere basisscholen en 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs. De scholen tellen ruim 5.500 leerlingen en er werken ongeveer 570 medewerkers bij de stichting. De scholen liggen in diverse stadswijken en dorpskernen en bieden katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs.

Swalm & Roer kent het Raad van Toezicht model en handelt conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en voldoet daarmee aan de scheiding toezicht en bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Stichting Swalm & Roer. De Raad van Toezicht voert toezicht uit op basis van het vastgestelde toezichtkader.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van: Swalm & Roer. Hier vindt u het Jaarverslag 2019 en het Koersplan 2015-2020.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Swalm & Roer:

 • is een teamspeler die zich vanuit intrinsieke motivatie inzet voor de maatschappelijke opdracht van de stichting;
 • heeft aantoonbare begrip van het politieke en bestuurlijke krachtenveld van een onderwijsorganisatie;
 • beschikt over toezichthoudende en bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • heeft oog voor de driehoek bestuur – medezeggenschap – toezicht en is organisatiesensitief;
 • staat met beide benen in de maatschappij en heeft een relevant maatschappelijk netwerk;
 • is in staat rolvast en rolbewust een kritische, open en constructieve dialoog op strategisch niveau met de raad, de medezeggenschap en het bestuur te initiëren;
 • heeft bewezen verbindende en technische vaardigheden om als voorzitter de regierol te voeren;
 • kan, indien nodig, optreden als boegbeeld van de raad en de belangen van de stichting naar buiten uitdragen;
 • fungeert op het niveau van het bestuur als sparringpartner over vraagstukken waar de bestuurder voor staat;
 • weet goed de balans tussen distantie en betrokkenheid te vinden;
 • is onafhankelijk en integer en vervult de voorzittersrol met plezier.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor Stichting Swalm & Roer. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 8 maart 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Roermond.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 8 maart 2021
Voorgesprekken ScoliX: 17 en 18 maart 2021
1e gesprek BAC: 24 maart 2021
2e gesprek BAC: o.v.b.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Wiersema via verawiersema@scolix.nl of 020 737 00 61.

LET OP: Alle data onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus. Videoconference kan ingezet worden tijdens de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Ingangsdatum

01-04-2021

Geen vacature kunnen vinden die bij u past? Meld u aan voor ons vacaturesignaal.

Deel deze vacature