Werken bij ScoliX

ScoliX is in 2009 opgericht door Marcel L. Bos en uitgegroeid tot een professioneel bureau met een tiental medewerkers. Wij merken een groeiende behoefte aan consultants die op integere en deskundige wijze van toegevoegde waarde zijn voor het onderwijs. Van pionier naar ‘speler van betekenis’.

‘Erkende ongelijkheid’

Net als de onderwijsorganisaties die wij ondersteunen zien wij in elke collega een uniek profiel. Ieder van ons verschilt in achtergrond, opleiding, stijl en ervaring. Juist dat verschil zoeken we op, want zo vullen we elkaar aan. Dat is het principe van ‘erkende ongelijkheid’.

We vinden elkaar op het gebied van betrokkenheid, een snelle en grondige analyse, zorgvuldigheid, een tikkeltje eigen-wijze maar dienstbare klantgerichtheid, nieuwsgierigheid en een actief kritische attitude naar de vraag: ‘doen we de juiste dingen en doen we die goed?’

Het is de afwisseling en flexibiliteit die energie geeft

Senior consultant Inge Haan werkt sinds 2012 bij ScoliX. “Een medewerker bij ScoliX is meer dan een werknemer, er is ruimte voor ieders inbreng en ideeën en dat maakt dat we van en met elkaar blijven leren en ontwikkelen. De basis van de goede werksfeer is dat we werken vanuit gedeelde waarden, daarop spreken we elkaar aan en daar mogen we ook door onze opdrachtgevers op aangesproken worden. Die gezamenlijkheid is ook terug te vinden in de kwaliteit waar we voor staan.”
Als recruiter-consultant reist Inge door heel Nederland naar opdrachtgevers: “Werken bij ScoliX is geen negen-tot-vijf-baan het is de afwisseling en de flexibiliteit die energie geeft.”

Veel van de trajecten die wij begeleiden vragen om een goede afstemming tussen medewerkers. Inge: “We kunnen op elkaar rekenen en ondersteunen elkaar waar nodig. De combinatie van teamwork en zelfstandigheid, de diversiteit aan werkzaamheden op één dag en de prettige werksfeer zorgen ervoor dat ik mij hier als een vis in het water voel.”

Denk jij dat je een aanvulling bent voor ons team en spreekt de filosofie van ScoliX jou aan? Dan horen we graag van je!

 

“Meer impact bij een klein bureau”

In gesprek met Marcel Bos, directeur en eigenaar van ScoliX

ScoliX is verhoudingsgewijs een klein consultancybureau. Marcel Bos, directeur ScoliX: “Ik merk dat collega’s en opdrachtgevers de voordelen zien en dat nieuwe collega’s juist voor de aantrekkelijke aspecten van een klein bureau gaan. Die aspecten, ik licht ze zo toe, maken het werk boeiend en uitdagend en zijn kenmerkend voor ScoliX.”

Korte lijnen

“Bij ScoliX zijn de seniors, zoals bij de meeste kleine bureaus, vaak meewerkend voorman in plaats van de selling partner met weinig tijd. Daardoor zijn onze seniors veel toegankelijker en een echte inspirator voor het team. Onze lijnen zijn kort en open en daardoor schakelen we snel tussen alle niveaus.”

Verdieping

Wat betekent het werken bij een klein bureau voor je professionele ontwikkeling? Marcel: “Ik vind het belangrijk om tijd te hebben voor verdieping in je vak. Bij ScoliX heb je die tijd. Voor verdieping, voor creatieve vrijheid en voor de ontwikkeling van het bureau. Dit geldt ook in de breedte: je hebt meer tijd met en voor de klant. Dit komt doordat de declarabiliteitseis per consultant lager ligt bij kleinere bureaus. Wij werken intern niet met vaste targets. Ieder teamlid werkt hard en de klant gaat voorop, ook als die wat meer tijd vergt. Wat ik óók zie, is dat collega’s betrokken zijn bij nieuwe, inspirerende ontwikkelingen. Die hoeven niet eens hun directe expertise te raken, ze kunnen ook breder zijn. De laatste tijd zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met een nieuwe website, de implementatie van ons applicant tracking system en onze aanwezigheid op congressen. We kijken dan samen wie welke rol op zich neemt, passend bij je interesse of vaardigheden.”

Van nature ondernemender

“Wat ik ook mooi vind aan een klein bureau, is dat het van nature ondernemender is. Je ziet als consultant welke impact jouw initiatief en inspanning op het totaalresultaat heeft. En je impact is niet alleen zichtbaarder, het is vaak ook veel groter. Bovendien doe je jouw werk – klantcontact, sales, ontwikkeling – vooral op persoonlijke titel in plaats vanuit de bedrijfsnaam. En juist in het onderwijs geldt: men koopt ‘niet de tent maar de vent’, ook als die een dame is.”

Zichtbaar

Het werken in een klein team heeft voordelen. Marcel: “Als consultant en collega ben je intern veel makkelijker zichtbaar zonder politiek te hoeven bedrijven. Dit komt doordat het team kleiner is, het kantoor meestal ook, en doordat je in projectteams werkt (vaak in duo’s). Je leert elkaar goed kennen. Die zichtbaarheid betekent ook dat je je niet kunt ‘verstoppen’ en samen de obstakels tackelen. Dat is bij ScoliX ook de stuwende kracht als het gaat om het leveren van kwaliteit en dus om intensief samenwerken.”

Binding

“Ook zie ik dat onze consultants zelf additionele taken oppakken, zoals operationele zaken of marketing, en dat leerzaam vinden. Het zorgt voor dat we allemaal een stevige kennis hebben van de processen in front- en backoffice en dat we echt een binding voelen met ons bureau als geheel.”

Echte variatie

Wat vindt een consultant bij een bureau als ScoliX? Marcel: “Ik merk dat mensen vaak voor het consulting-vak kiezen vanwege de afwisseling. Die variatie geldt pas écht bij kleine bureaus. Je werkt hier doorgaans aan diverse trajecten naast elkaar, in verschillende fasen. Naast het begeleiden van de werving- en selectietrajecten hebben onze consultants ook altijd adviesklussen lopen. Zo houden we steeds scherp en actueel zicht op wat er in de onderwijsorganisaties gebeurt.”

Gelijkgestemde collega’s

“Mensen kiezen niet alleen voor de naam van het bureau, maar juist voor hierboven genoemde aspecten. De keuze om voor een kleiner bureau te werken, is dus meestal een bewuste. Dit geldt ook voor de mensen die bij ScoliX werken, dus je treft hier gelijkgestemde collega’s. Ons team is hecht, we vangen veel voor elkaar op, we sparren en inspireren. Door de omvang kennen we elkaar goed en weten we het beste uit elkaar te halen.”